Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker, vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Mor, far og barn

Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn besøkte Østfold 28. februar til 3. mars.
Arrangør var en felleskirkelig komite, med representanter fra ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner i fylket, inkludert DELK.

[ Les mer ]

Kropp, forhold og identitet

Guttogjente.no

[ Les mer ]

Jaktglad konfirmant

Rikard Bakkehaug Persen (14) i Nordreisa er konfirmant dette året, som den eneste i DELK nord. Det som er mer spesielt er at Rikard er glad i jakt og har bestått jegerprøven.

[ Les mer ]

Diakonikoordinator innsatt

Reidun Bugge ble innsatt til tjeneste som diakonikoordinator i DELKs menighet i Østfold under gudstjenesten på Hauges Minde i dag, søndag 24. februar.

[ Les mer ]

Velkommen med på busstur til Oslo 25. mai  2019

Oppmøte:  Missingmyra bedehus  kl. 08.45

[ Les mer ]

Tre bibeltimer

Curt Westman holdt tre bibeltimer på Missingmyra bedehus lørdag 2. februar i regi av DELK-Østfold menighet.

[ Les mer ]

Delk i Nord

Program for bibelhelger våren 2019.

[ Les mer ]

4. søndag i åpenbaringstida

Prekentekst: Salomos Ordspråk 14,21f.25.31

[ Les mer ]

Søndag etter julenatt (romjulssøndag)

Fra Gudstjeneste Langli bedehus
Prekentekst: Luk. 2,25-35

[ Les mer ]

Bots- og bønnedag

Prekentekst: Luk. 18,9-14 Fariseeren og tolleren.
Av pastor, dr. Ragnar Andersen

[ Les mer ]