Delk i Nord

Program for bibelhelger våren 2019

 

12.-13.01  i Nordreisa: Ottar Endresen

09.-10.02  i Nordreisa: Boe Johannes Hermansen

09.-10.03  i Alta: Arild Minnesjord

16.-17.03  i Nordreisa: Ragnar Andersen

06.-07.04 i Nordreisa: Erling Rantrud

11.-12.05  i Nordreisa: Boe Johannes Hermansen (inkl. konfirmasjon 12.05)

01.-02.06 i Nordreisa: Andreas Johansson

 

Se nærmere info på facebooksiden til DELK i Nord