Kalender

Nov - 2018

18 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
20 Nov
Temamøte
Kl. 19:00
Tema: Hva slags bok er Bibelen? - etter utdelingen av Bibler til husstander i Østfold uke 44-45.
Sted: Missingmyra bedehus
25 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Leif Paus
Sted: Hauges Minde

Des - 2018

02 Des
Adventsgudstjeneste med familiepreg og nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Etterfølgende kirkekaffe med grøt.
Etterfølgende juleverksted.
Sted: Missingmyra bedehus
03 Des
Bønnetime
Kl. 12:00
Sted: Hos Jorunn og Boe Johannes Hermansen, Hovlandgt. 2, Råde
09 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Bjørn Skauen
Møteleder: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

16 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Torgeir Flateby
Sted: Hauges Minde
25 Des
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
26 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Taler: Sigbjørn Agnalt
Sted: Missingmyra bedehus

30 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Ragnar Andersen
Sted: Langli bedehus
31 Des
Nyttårsfest
Kl. 19:00
Påmelding til Jorunn Hovland Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus