Kalender

Jan - 2018

21 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
28 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Leif Paus
Sted: Hauges Minde

Feb - 2018

03 Feb
Bibelhelg - Tema: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot
Kl. 11:00
-Sannhetens øyeblikk. Matt 25:1-13
Kl.12.00
-Grave ned - eller handle i troskap. Matt 25:14-30
Matpause - lapskaus serveres
Kl.13.30
-Beskrivelsen. Matt 25:31-46
v/ Curt Westman
Sted: Missingmyra bedehus
[ Les mer ]
04 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Curt Westman
- Dra dine sko av føttene. 2. Mos.3:1-6
Sted: Missingmyra bedehus
11 Feb
Møte med familiepreg
Kl. 11:00
Tale: Petter Aas
Møteleder: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

18 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
25 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus

Mar - 2018

04 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
11 Mar
Møte
Kl. 11:00
Tale: Otto Slettevold
Møteleder: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus
18 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Rolf Ekenes
Sted: Hauges Minde
Etterfølgende årsmøte

25 Mar
Palmesøndagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Besøk fra Horten
Sted: Hauges Minde
29 Mar
Skjærtorsdagsgudstjeneste med skriftemål og nattverd
Kl. 11:00
(Merk tiden)
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
30 Mar
Langfredagsgudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Bjørn Skauen
Sted: Missingmyra bedehus

Apr - 2018

01 Apr
Påskedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde
02 Apr
Påskegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Langli bedehus