Kalender

Mar - 2018

25 Mar
Palmesøndagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Besøk fra Horten
Sted: Hauges Minde
29 Mar
Skjærtorsdagsgudstjeneste med skriftemål og nattverd
Kl. 11:00
(Merk tiden)
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
30 Mar
Langfredagsgudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Bjørn Skauen
Sted: Missingmyra bedehus

Apr - 2018

01 Apr
Påskedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde
02 Apr
Påskegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Langli bedehus
08 Apr
Møte med familiepreg
Kl. 11:00
Tale: Åsmund Bjørnstad
Møteleder: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

15 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Tale: Bjørn Lauritzen
Sted: Hauges Minde
22 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
29 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

Mai - 2018

06 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
10 Mai
Kristi Himmelfartsdagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
13 Mai
Møte med familiepreg
Kl. 11:00
Tur til Skogtunet

20 Mai
Pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
21 Mai
Pinsegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Langli bedehus
26 Mai
Sosial samling
Kl. 18:00
Glimt fra menighetens Israelstur

27 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

Jun - 2018

03 Jun
Fellesgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ulf Asp
Sted: Ryenberget kirke, Oslo
Buss fra Østfold
[ Les mer ]
10 Jun
Møte
Kl. 11:00
Tale: Sigbjørn Agnalt
Møteleder: Olav Markussen
Sted: Missingmyra bedehus
17 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Bertil Anderson
Sted: Hauges Minde

23 Jun
St. Hansstevne på Gjennestad
i Stokke:
lørdag 23. og
søndag 24. juni
Mer info kommer.
[ Les mer ]