Kalender

Feb - 2019

17 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Olav Markusen
Møteleder: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus
24 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Innsettelse av Reidun Bugge som diakonikoordinator
Sted: Hauges Minde

Mar - 2019

03 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Øivind Benestad
Tema: Å følge Jesus - uansett
Sted: Hauges Minde
10 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
17 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Andreas Johansson
Sted: Hauges Minde

24 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Olaf Engestøl
Sted: Hauges Minde
31 Mar
Møte med familiepreg
Kl. 11:00
Taler: Arne J. Lund
Møteleder: Boe Johannes Hermansen
Menighetens årsmøte i etterkant av møte.
Sted: Missingmyra bedehus

Apr - 2019

07 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Torgeir Flateby
Sted: Hauges Minde
14 Apr
Palmesøndagsgudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Besøk fra Horten
Sted: Hauges Minde
18 Apr
Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tim Peterson fremfører lidelseshistorien
Sted: Missingmyra bedehus

19 Apr
Langfredagsgudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
21 Apr
1.Påskedagsgudstjenste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
22 Apr
2.Påskedagsgudstjenste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Langli bedehus

28 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Åge Hunnestad
Møteleder: Olav Markusen
Sted: Missingmyra bedehus

Mai - 2019

05 Mai
Gudstjeneste med familiepreg og nattverd
Kl. 11:00
Prest: Håkon Valen Sendstad
Sted: Hauges Minde
12 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde
19 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Kristoffer Hansen-Eknes
Sted: Missingmyra bedehus

26 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Bjørn Skauen
Møteleder: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus
30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tur fra Østfold
Sted: Bjerkely kirke

Jun - 2019

02 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
09 Jun
1.Pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde
10 Jun
2.Pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Langli bedehus

16 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Sigbjørn Agnalt
Møteleder: Olav Markussen
Sted: Hauges Minde
23 Jun
St. Hansstevne på Gjennestad
30 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus