Kalender

Sep - 2018

30 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Langli bedehus

Okt - 2018

01 Okt
Bønnetime
Kl. 12:00
Sted: Hos Marianne og Ragnar Andersen, Bjørnstadveien 64, Grålum
07 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Etterfølgende menighetsmøte
Sted: Missingmyra bedehus
12 Okt
Bibelhelg
Kl. 19:00
Tale: Hans Johan Sagrusten
Tema: Bibelen – hva slags bok er det?
Sted: Bjørnstad bedehus
[ Les mer ]

13 Okt
Bibelhelg
Kl. 11:00
Tale: Anne-Margrethe Saugstad
Tema: Hva gjør vi med de vanskelige tekstene?
Sted: Bjørnstad bedehus
[ Les mer ]
14 Okt
Felles gudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen m.fl.
Tale: Karl-Johan Kjøde
Sted: Bjørnstad bedehus
[ Les mer ]
14 Okt
Bibelhelg
Kl. 13:30
Tale: Karl-Johan Kjøde
Tema: Hvordan forsvare kristen tro i vår tid?
Sted: Bjørnstad bedehus
[ Les mer ]

17 Okt
Takk- og bønnegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
20 Okt
Sosial samling
Kl. 18:00
Info fra Mongolia v/Ole Fredrik Kullerud
Sted: Missingmyra bedehus
21 Okt
Høsttakkegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Grønnsaksuppe serveres
Sted: Missingmyra bedehus

28 Okt
Bots- og bededagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

Nov - 2018

04 Nov
Allehelgensgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Alf B. Oftestad
Sted: Missingmyra bedehus
05 Nov
Bønnetime
Kl. 12:00
Sted: Hos Jorunn og Boe Johannes Hermansen, Hovlandgt. 2, Råde
11 Nov
Søndagsmøte med familiepreg
Kl. 11:00
Taler: Tore Bjørnstad
Møteleder: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

18 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
20 Nov
Temamøte
Kl. 19:00
Tema: Hva slags bok er Bibelen? - etter utdelingen av Bibler til husstander i Østfold uke 44-45.
Sted: Missingmyra bedehus
25 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Leif Paus
Sted: Hauges Minde

Des - 2018

02 Des
Adventsgudstjeneste med familiepreg og nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Etterfølgende kirkekaffe med grøt.
Etterfølgende juleverksted.
Sted: Missingmyra bedehus
03 Des
Bønnetime
Kl. 12:00
Sted: Hos Jorunn og Boe Johannes Hermansen, Hovlandgt. 2, Råde
09 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Bjørn Skauen
Møteleder: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

16 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Torgeir Flateby
Sted: Hauges Minde
25 Des
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
26 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Taler: Sigbjørn Agnalt
Sted: Missingmyra bedehus

30 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Ragnar Andersen
Sted: Langli bedehus
31 Des
Nyttårsfest
Kl. 19:00
Påmelding til Jorunn Hovland Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus