Kalender

Apr - 2019

28 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Åge Hunnestad
Sted: Missingmyra bedehus

Mai - 2019

05 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Olav Markusen
Møteleder: Karstein Sletteng
Sted: Hauges Minde
12 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde
19 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Kristoffer Hansen-Eknes
Sted: Missingmyra bedehus

26 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Bjørn Skauen
Møteleder: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus
30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tur fra Østfold
Sted: Bjerkely kirke

Jun - 2019

02 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
09 Jun
1.Pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde
10 Jun
2.Pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Langli bedehus

16 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Sigbjørn Agnalt
Møteleder: Olav Markussen
Sted: Hauges Minde
23 Jun
St. Hansstevne på Gjennestad
30 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus