Kalender

Aug - 2018

19 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
26 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

Sep - 2018

02 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Åge Hunnestad
Sted: Missingmyra bedehus
09 Sep
Møte
Kl. 11:00
Tale: Otto Slettevold
Møteleder: Olav Markussen
Sted: Hauges Minde
16 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Familiepreken: Thor Henrik With
Diakoniens dag
Sted: Hauges Minde

21 Sep
Bibelhelg
Kl. 19:00
Taler: Asbjørn Nordgård
Tema: Sendebrevene i Åpenbaringsboken
Sted: Missingmyra bedehus
22 Sep
Bibelhelg
Kl. 12:00
og 13:30
Taler: Asbjørn Nordgård
Tema: Sendebrevene i Åpenbaringsboken
Sted: Missingmyra bedehus
23 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Asbjørn Nordgård
Sted: Missingmyra bedehus

30 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Langli bedehus