Kalender

Sep - 2019

15 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Ragnar Andersen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
19 Sep
Felles sangkveld
Kl. 19:00
Sted: Råde Frikirke, Grendehusveien 2, Saltnes
21 Sep
Bibeltimer
Kl. 11:00
12.45 og 13.45 i Missingmyra bedehus:
Bibeltimer fra Bergprekenen v/Asbjørn Nordgård (Tema I: Jordens salt og verdens lys, Mt 5,13-16), (tema II: Fadervår 1, Mt. 6,9-10) og (tema III: Fadervår II Mt. 6,11-13)

22 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Asbjørn Nordgård
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Tema: Vær fullkomne Mt 5,43-48
Sted: Missingmyra bedehus
29 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Jostein Bendiksen
Møteleder: Olav Markussen
Spennende tema om DELKs historie
Sted: Hauges Minde

Okt - 2019

06 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
13 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Curt Westman
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Langli bedehus
20 Okt
Møte med familiepreg
Kl. 11:00
Taler: Tore Bjørnstad
Møteleder: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

23 Okt
Takk- og bønnegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
27 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Åge Hunnestad
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

Nov - 2019

03 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Peter Johansen
Sted: Hauges Minde
08 Nov
Felleskirkelig bibelhelg
Kl. 19:00
Tema: Å følge Jesus - idag
Taler: Geir Otto Holmås
Sted: Ungdomssenteret, Spydeberg
09 Nov
Felleskirkelig bibelhelg
Kl. 11:00
- 15:00
Tema: Å følge Jesus - idag
Taler: Rolf Kjøde
Sted: Ungdomssenteret, Spydeberg

10 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Bjørn Skauen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
17 Nov
Felleskirkelig fakkeltog
Kl. 17:00
Med støtte til forfulgte kristne.
Sted: Karlshus
Oppmøte: Sion, Ekornveien 5B, Råde

24 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Olav Markussen
Møteleder: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus

Des - 2019

01 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Servering av grøt
Sted: Hauges Minde
08 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Leif Paus
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
15 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

22 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Åge Hunnestad
Møteleder: Olav Markusen
Sted: Missingmyra bedehus
25 Des
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
26 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Langli bedehus

29 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Sigbjørn Agnalt
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus