Østfold menighet av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) utlyser stilling som barne- og ungdomsarbeider

DELK Østfold ser viktigheten av å utvikle vårt barne- og ungdomsarbeid. Vi søker derfor etter medarbeider i ca. 20 prosent stilling. Mindre stilling(er) kan også være aktuelle.

 

Arbeidsoppgaver:

Fremme barne- og ungdomsarbeid i menigheten

Organisere og inspirere frivillige

 

Kvalifikasjoner:

Det er ikke krav om fagkompetanse innen barne- og ungdomsarbeid, men relevant kompetanse/erfaring innen barne- og ungdomsarbeid er en fordel

Stillingen(e) kan også passe for elever ved videregående skole eller studenter

 

Personlige egenskaper:

En god lytter, samtalepartner og kristent medmenneske

Kreativ, kontaktskapende og evne til å inspirere og formidle

Evne til å arbeide selvstendig og i felleskap med prest og Eldsteråd

 

Vi tilbyr:

Fleksibelt arbeid

Utvikle stillingen i samarbeid med overordnede

Oversiktlig menighet med positive mennesker

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale, utdanning og kvalifikasjoner

Dekning av telefonutgifter og kontorrekvisita ved hjemmekontor

Reisegodtgjørelse etter DELKs satser

 

Generelt:

Det forutsettes at den som ansettes lever og lærer i samsvar med DELKs læregrunnlag og øvrige bestemmelser.

Det er ønskelig at den som ansettes er medlem i DELK.

Barne- og ungdomsarbeiderens nærmeste overordnede er menighetens prest.

Arbeidsgiver er DELK Østfold ved Eldsterådet.

Det vil bli utarbeidet arbeidsavtale.

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

 

Kontakt og søknad:

Mer info: prest Boe Johannes Hermansen e-post: boe.johannes.hermansen@delk.no eller tlf. 996 128 22.

Søknad med CV sendes Østfold menighet av DELK v/Boe Johannes Hermansen, på mail eller post: Hovlandgata 2, 1640 Råde

Søknadsfrist: Snarest.

Tiltredelse etter avtale.