Gudstjeneste, 1. nyttårsdag

Fra Gudstjeneste 1. jan 2019
Tale v/ Boe Johannes Hermansen
Mt 18,19-20

Mt 18,19 Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.