I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Kalender[ Se hele ]

26 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Leif Paus
Lede: Erlend O. Eriksen
Diakoniens dag. Besøk fra Tesfa v/Bjarte Andersen
Sted: Hauges Minde
03 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
10 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde

17 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Åge Hunnestad
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Høsttakkefest
Sted: Hauges Minde
21 Okt
Kirkeforum
Kl. 19:00
Tema: Sammen i tjenesten
v/ Sverre Bø
Sted: OSLO
Ryenberget kirke
[ Les mer ]
23 Okt
Kirkeforum
Kl. 11:00
Tema: Sammen i tjenesten
v/ Sverre Bø
Sted: SKIEN
Skauen Kirke
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Høst- og julebasar

Vi inviterer deg til å støtte høst- og julebasaren i regi av DELK-Østfold. [ Les mer ]

Sammen i tjenesten

Velkommen til åpent temamøte. Torsdag 21. og lørdag 23. oktober 2021 [ Les mer ]

Seminar og bibelhelg

Lørdag 30. og søndag 31. oktober 2021. Tema: For en tid som denne. (Ester 4,14) - kristen i en tid som krever. Velkommen! [ Les mer ]

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Høsten 2021 i Horten

- Horten menighet Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Andre arrangementer blir også oppdatert her. [ Les mer ]

Konfirmasjonsgudstjenesten 19. september

- Granly menighet, Tønsberg På søndag er vi endelig klare for konfirmasjon. På grunn av restriksjonene blir det heller ikke i år mulighet for noen andre enn de påmeldte å delta i kirken. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ledig vikarstilling som prest i Bergen menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Utlysning gjelder vikariat som prest i inntil 50% stilling. Vikariatet løper t.o.m 31.08.2022 og vil utføres i samarbeid med menighetens hovedprest. [ Les mer ]

Ny utgave av Underveis

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Underveis er på vei i posten. Her kan du lese den digitale utgaven der vi blant annet får lese om innvielse av Skauen kirke, bærekraftig utvikling i bibele, ungdomsleir på Kvitsund og portrett med Karete Elisabet Samuelsen fra Nord-Troms. [ Les mer ]

DELK 150 ÅR INVITASJON TIL LOVSANGS- OG SALMEKONKURRANSE

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I 2022 feirer DELK sitt 150-årsjubileum. Feiringen gjennom året vil preges av historiske tilbakeblikk, sammen med refleksjoner over DELKs plass og oppgave i kirke og samfunn i dag. Men framfor alt ønsker vi å gi god plass for tanker og visjoner omkring utfordringene vi som troens folk står overfor både i kirken og i samfunnet i årene som kommer. [ Les mer ]