Dagens bibelord 23.05.2019

Sal 95,1-7

1Kom, la oss juble for Herren,hylle vår frelses klippe! 2La oss gå fram for ham med lovsang,hylle ham med sang og spill! 3For Herren er en stor Gud,en stor konge over alle guder. 4Han har jordens dyp i sin hånd,fjelltoppene tilhører ham. 5Havet er hans, han har skapt det,hendene hans har formet det faste landet. 6Kom, la oss knele og kaste oss ned,bøye kne for Herren, vår skaper! 7For han er vår Gud,vi er folket han gjeter,flokken i hans hånd.Ville dere bare høre hans røst i dag!

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Bjørn Skauen
Møteleder: Olav Markussen
Sted: Missingmyra bedehus
30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tur fra Østfold
Sted: Bjerkely kirke
02 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

09 Jun
1.Pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde
10 Jun
2.Pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Langli bedehus
16 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Sigbjørn Agnalt
Møteleder: Karstein Sletteng
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Bishoftu: Brev til kirkene

The global confessional and Missional Lutheran forum ble stiftet i Dallas i 2015, og møttes 4 – 6 september 2018 til et møte i Bishoftu i Etiopia. I dette møtet ble det utarbeidet et brev til den verdensvide lutherske kirke, omtalt som Bishoftu, Brev til kirkene. [ Les mer ]

Markusevangeliet utenat!

Tim Peterson fra Minnesota i USA har lært seg Markusevangeliet utenat - på norsk - og har gjennom flere uker fremført hele eller deler av evangeliet på hele 27 gudstjenester og møter i Norge. [ Les mer ]

Alle dager i påsken

Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, første- og andre påskedag. – Hver dag har sitt preg og sitt budskap. Ved at vi har gudstjeneste alle dagene, får vi også med oss en stor bibelsk bredde, gjennom salmer, bønner, tekster og forkynnelse, sier Boe Johannes Hermansen, DELK-prest i Østfold. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ungdomsleder i Vestfold

- Granly menighet, Tønsberg Stilling ledig! Trives du sammen med ungdommer og vil bety en forskjell i livet deres? Vi søker en engasjert person som leder for DELKs ungdomsarbeid i Vestfold i inntil 30% stilling fra 1. august 2019. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

NY UTLYSNING. Prest i fast stilling - DELK Telemark

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vår prest har blitt valgt til tilsynsmann i kirkesamfunnet og vi søker derfor prest i inntil 100 % stilling. Byene Porsgrunn og Skien er primærområde. [ Les mer ]

Program og påmeldingsskjema til Sankthansstevnet og GF 2019 er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en stor glede å ønske velkommen til DELKs generalforsamling og sommerstevne på Gjennestad fra fredag 21. juni til søndag 23. juni. Påmeldingsskjemaet inneholder priser og fylles ut dersom du ønsker overnatting og frokost. Benytt linken nederst i artikkelen. [ Les mer ]

Tilsynsmannens perspektiv: Uenighet eller konflikt?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi er jevnlig uenige i DELK. I utvalg og komiteer, i styrer og råd diskuterer vi, sjelden så busta fyker, men i hvert fall så temperaturen stiger. I de øverste organene, hovedstyret, rådsmøtet og generalforsamlingen, er det ikke minst uenigheten som fører oss framover. [ Les mer ]