Dagens bibelord 10.07.2020

Ordsp 7,1-3

1Min sønn, ta vare på mine ord,gjem budene mine hos deg! 2Hold fast på budene, så skal du leve,ta vare på min rettledning som din øyensten! 3Bind dem fast til fingrene,skriv dem på din hjertetavle!

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

12 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Arvid Ludvigsen
Lede: Olav Markussen
Sted: Hauges Minde
19 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde
26 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde

02 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
09 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Ranterud
Sted: Hauges Minde
16 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Boe Johannes Hermansen
Lede: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ny prest i DELK

Henning A. Alsaker (34) er tilsatt som prest i DELK Nord, i en 40 prosent stilling. [ Les mer ]

5. søndag i påsketida 2020

Prekentekst: Joh. 15,1-11 (i stedet for v. 1-8) [ Les mer ]

Første påskedag

Prekentekst: Lukas 24,1-9 [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer i Horten menighet

- Horten menighet Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK