I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

29 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
06 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Per Reinert Eriksen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Bjørnstad Bedehus, Bjørnstadveien 77, Grålum
13 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

20 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Tore Bjørnstad
Lede: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
25 Des
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
27 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Preken Markus 10,28-31 v/Ragnar Andersen

Søndag 8. november 2020 DELK Østfold i Hauges Minde (Revidert manuskript) [ Les mer ]

Misjonsavtale inngått

DELK Østfold menighet har inngått misjonsavtale med Tesfa, som driver helsearbeid i Etiopia. [ Les mer ]

Høst- og julebasar

Vi inviterer deg til å støtte en kombinert høst- og julebasar i regi av DELK-Østfold. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK