I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Kalender[ Se hele ]

25 Jul
Møte
Kl. 11:00
Tale: Sigbjørn Agnalt
Lede: Erlend O. Eriksen
Sted: Missingmyra bedehus
01 Aug
Møte
Kl. 11:00
Tale: Olav Markussen
Lede: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus
08 Aug
Friluftsgudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Skogtunet, Ørmenveien 36, 1623 Gressvik

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Sammen i tjenesten

Velkommen til åpent temamøte. Torsdag 21. og lørdag 23. oktober 2021 [ Les mer ]

Seminar og bibelhelg

Lørdag 30. og søndag 31. oktober 2021. Tema: For en tid som denne. (Ester 4,14) - kristen i en tide som krever. Velkommen! [ Les mer ]

DELK på Radio Øst

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag kl. 11.00. [ Les mer ]

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK