I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Kalender[ Se hele ]

31 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Arne J. Lund
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
06 Feb
Bibeltimer v/Curt Westmann
Kl. 11:00
Tema: Menneskers forkrifter Mark.7:1-23
Kl.12:30
Tema: Han gjør allting vel Mark.7:31-37
Bevertning mellom timene.
Sted: Missingmyra bedehus
07 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Curt Westmann
Tema: Kristi herlighet åpenbares Mark.9:2-13
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

14 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Åge Hunnestad
Sted: Hauges Minde
21 Feb
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
28 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Preken Lukas 2,40-52 v/Ragnar Andersen

Kristi åpenbarings dag Søndag 3. januar 2021 DELK Østfold i Langli bedehus Kristi åpenbarings dag samler oss om hvem Jesus er. [ Les mer ]

Preken Lukas 2,36-38 v/Boe Johannes Hermansen

Romjulssøndag 27. desember 2020 DELK-Østfold i Missingmyra Bedehus Det er tre ting fra dagens tekst som kan gi oss hjelp til å justere tenkemåten og kursen: [ Les mer ]

Trekningsliste for høst- julebasaren 2020

Trekning ble foretatt 15. desember av Jorunn Hermansen, Solveig Norén og Reidun Bugge [ Les mer ]

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK