I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Kalender[ Se hele ]

Ingen forestående hendelser registrert

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

DELK på Radio Øst

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag kl. 11.00. [ Les mer ]

Preken Lukas 2,40-52 v/Ragnar Andersen

Kristi åpenbarings dag Søndag 3. januar 2021 DELK Østfold i Langli bedehus Kristi åpenbarings dag samler oss om hvem Jesus er. [ Les mer ]

Preken Lukas 2,36-38 v/Boe Johannes Hermansen

Romjulssøndag 27. desember 2020 DELK-Østfold i Missingmyra Bedehus Det er tre ting fra dagens tekst som kan gi oss hjelp til å justere tenkemåten og kursen: [ Les mer ]

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Barneleirene på Bondal flyttes til august

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å arrangere barneleirer på Bondal fjellstue denne sommeren. Barneleirene er derfor flyttet fra juni til første uken i august. (Barneleirene, som vanligvis avholdes første uken av sommerferien, er altså for 2021 flyttet til nest siste uke av sommerferien) [ Les mer ]