I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Kalender[ Se hele ]

28 Feb
Gudstjeneste med nattverd
På grunn av smittervernreglene invitere vi til korte gudstjenester med preken og nattverd i Missingmyra bedehus, med max 10 deltagere pr. gang.
Vi gleder oss til besøket av Kristoffer Hansen-Ekenes, DELKs prest på Ryenberget i Oslo.
Gudstjenestene blir klokken 10.00, 11.00, 12.15 og 13.15. Eventuelt flere ved behov.
Påmelding til Boe Johannes Hermansen.

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Preken Lukas 2,40-52 v/Ragnar Andersen

Kristi åpenbarings dag Søndag 3. januar 2021 DELK Østfold i Langli bedehus Kristi åpenbarings dag samler oss om hvem Jesus er. [ Les mer ]

Preken Lukas 2,36-38 v/Boe Johannes Hermansen

Romjulssøndag 27. desember 2020 DELK-Østfold i Missingmyra Bedehus Det er tre ting fra dagens tekst som kan gi oss hjelp til å justere tenkemåten og kursen: [ Les mer ]

Trekningsliste for høst- julebasaren 2020

Trekning ble foretatt 15. desember av Jorunn Hermansen, Solveig Norén og Reidun Bugge [ Les mer ]

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Emil Simonsen ansatt som leder DELK Ung.

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs hovedstyre innstilte i sitt siste møte Emil Simonsen som leder DELK Ung. Emil har allerede takket ja til tilbudet og vil starte i 20 % stilling 1. februar. [ Les mer ]