I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Kalender[ Se hele ]

30 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
05 Feb
Bibeltimer ved Curt Westman
Kl. 11:00
Tema: Han tier i kjærlighet (Sef.3,16f)
Kl. 12.45
Tema: Verdens makt og Herrens redning (Hab.1,1-5)
Bevertning mellom bibeltimene.
Sted: Missingmyra bedehus
06 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Curt Westman over Joh 1,1-14: Livet var menneskenes lys
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

13 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale/liturg: Bertil Andersson
Medliturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
20 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Bjørn Skauen
Lede: Erlend Oliver Eriksen
Sted: Missingmyra bedehus
27 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Preken Markus 10,2-12 v/Ragnar Andersen

20 søndag i treenighetstida 10. oktober 2021 DELK Østfold i Hauges Minde [ Les mer ]

Trekning av lotteri

Takk til alle som bidro i DELK høst- og julelotteri. [ Les mer ]

DELK på Radio Øst

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag kl. 11.00. [ Les mer ]

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

EN TROFAST SLITER TAKKER AV

- Bjerkely menighet Ved overgangen til 2022 takker Ole Døvik av som eldstebror, først med tjeneste i Døvik og senere i Bjerkely menighet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Etablering av ny menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 16.januar 2022 ble en gledens dag i Sandnes. Etter vel tre år som menighetsplante, ble Jæren menighet offisielt etablert som selvstendig menighet i DELK. Ikke nok med det, samme dag ble menighetens første eldste innsatt i tjenesten. [ Les mer ]