Dagens bibelord 19.07.2019

2 Kor 5,16-21

16Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. 17Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! 18Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 20Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 21Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Svein Volden
Sted: Missingmyra bedehus
28 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Håkon Valen-Senstad
Sted: Missingmyra bedehus
04 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Rolf Gunnar Heitmann
Sted: Hauges Minde

11 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
18 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Ranterud
Sted: Horten
25 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Interessant busstur

DELK i Østfold arrangerte busstur til Oslo lørdag 25. mai. Nordisk Bibelmuseum og Villa Grande/Holocaustsenteret ble besøkt. Dyktig reiseleder for en interessant og lærerik tur var Reidun Bugge. [ Les mer ]

Bishoftu: Brev til kirkene

The global confessional and Missional Lutheran forum ble stiftet i Dallas i 2015, og møttes 4 – 6 september 2018 til et møte i Bishoftu i Etiopia. I dette møtet ble det utarbeidet et brev til den verdensvide lutherske kirke, omtalt som Bishoftu, Brev til kirkene. [ Les mer ]

Markusevangeliet utenat!

Tim Peterson fra Minnesota i USA har lært seg Markusevangeliet utenat - på norsk - og har gjennom flere uker fremført hele eller deler av evangeliet på hele 27 gudstjenester og møter i Norge. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Kunstnerprest med egen utstilling

- Moe menighet En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK