I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Kalender[ Se hele ]

30 Okt
Seminar/bibelhelg
Lørdag
Kl. 11.00-15.00
Søndag
Kl. 17.30-21.00
Sted: Bjørnstad bedehus
[ Les mer ]
31 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Svein Rise
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Bønn for Tro og Medier.
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Seminar og bibelhelg

Lørdag 30. og søndag 31. oktober 2021. Tema: For en tid som denne. (Ester 4,14) - kristen i en tid som krever. Velkommen! [ Les mer ]

Preken Markus 10,2-12 v/Ragnar Andersen

20 søndag i treenighetstida 10. oktober 2021 DELK Østfold i Hauges Minde [ Les mer ]

Høst- og julebasar

Vi inviterer deg til å støtte høst- og julebasaren i regi av DELK-Østfold. [ Les mer ]

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Høringssvar om konverteringsterapi

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det kongelige kulturdepartement sendte 2. juli 2021 ut et høringsnotat med et lovforslag om regulering av konverteringsterapi. Høringen var åpen for alle som ønsket å gi innspill og sende høringssvar innen fristen 15. oktober 2021. [ Les mer ]

Generalforsamlingen 2021

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs generalforsamling 2021 ble arrangert i Skauen kirke, lørdag 25. september. Det nye kirkebygget var et ypperlig arrangørsted, med god plass i kirkesal, foaje/minglerom og spisesal. [ Les mer ]