Dagens bibelord 03.06.2020

1 Mos 1,1-5

1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

07 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Ragnar Andersen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
Årsmøte i DELK-Østfold i etterkant av gudstjenesten.
Sakspapirer kan fås ved henv. til Boe Johannes Hermansen.
14 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
21 Jun
Sankthansstevnet
Kl. 11:00
Gjennomføres digitalt. Program kommer senere.
[ Les mer ]

28 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Olav I. Markusen
Lede: Karstein Sletteng
Sted: Hauges Minde
05 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: DELK-kirken, Horten
Menighetstur fra Østfold
12 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Arvid Ludvigsen
Lede: Olav Markussen
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

5. søndag i påsketida 2020

Prekentekst: Joh. 15,1-11 (i stedet for v. 1-8) [ Les mer ]

NETT-BASAR

Mange menigheter mister store inntekter i denne koronatiden. I DELK - Østfold setter vi derfor igang en nettbasar. [ Les mer ]

Første påskedag

Prekentekst: Lukas 24,1-9 [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Høytidsgudstjeneste 1. pinsedag med påfølgende nattverd

- Granly menighet, Tønsberg Vi inviterer til høytidsgudstjeneste ved Peter Johansen kl. 11 for inntil 50 personer i kirken og ubegrenset antall på nett:) [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK