Dagens bibelord 25.01.2020

Gal 1,10-16a

10Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. 11For jeg kunngjør for dere, søsken: Det evangeliet jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. 12Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg. 13Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere fór fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. 14Jeg gikk lenger i min jødedom enn mange jevnaldrende i mitt folk og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. 15Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet 16å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
01 Feb
Bibeltimer v/ Curt Westman
Kl. 11:00
12.45 og 14.00
Tema:
Hva det hele går ut på 1. Joh 3,18-20
La deg ikke bedra av det du ser 1. Joh 4,12-17
Vi holder hans bud 1. Joh 5,2-5
Sted: Missingmyra bedehus

02 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Curt Westman
Tema: Fullkommen glede 1. Joh 1,1-10
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

09 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
16 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Olav Myklebust
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
23 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Tore Bjørnstad
Lede: Olav Markussen
Sted: Missingmyra bedehus

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Fakkeltog for forfulgte kristne

For første gang ble det i Råde arrangert fakkeltog for forfulgte kristne. Det var DELK-Østfold som hadde tatt initiativ til dette felleskirkelige arrangementet 17. november, som startet på Sion og endte opp på Furuly menighetssenter. [ Les mer ]

Vingårdssøndag

Prekentekst: Matt. 19,27-30 [ Les mer ]

Nærradio-arbeid

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt opptak av gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag klokken 11.00. Nå har vi utvidet med omsorgsprogram søndag kl. 20.30-22.30, på de samme søndager vi sender gudstjenester. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Bibeldagen 2020

- Horten menighet Søndag 9. februar markeres Bibeldagen i Horten ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK