Dagens bibelord 25.03.2019

Luk 1,46-56

46Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, 47og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 48For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, 49for store ting har han gjort mot meg,han, den mektige; hellig er hans navn. 50Fra slekt til slekt varer hans miskunnover dem som frykter ham. 51Han gjorde storverk med sin sterke arm;han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 52Han støtte herskere ned fra tronenog løftet opp de lave. 53Han mettet de sultne med gode gaver,men sendte de rike tomhendte fra seg. 54Han tok seg av Israel, sin tjener,og husket på sin miskunn 55slik han lovet våre fedre,Abraham og hans ætt, til evig tid.» 56Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

31 Mar
Møte med familiepreg
Kl. 11:00
Taler: Arne J. Lund
Møteleder: Boe Johannes Hermansen
Menighetens årsmøte i etterkant av møte.
Sted: Missingmyra bedehus
07 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Torgeir Flateby
Sted: Hauges Minde
14 Apr
Palmesøndagsgudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Besøk fra Horten
Sted: Hauges Minde

18 Apr
Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tim Peterson fremfører lidelseshistorien
Sted: Missingmyra bedehus
19 Apr
Langfredagsgudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
21 Apr
1.Påskedagsgudstjenste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Mor, far og barn

Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn besøkte Østfold 28. februar til 3. mars. Arrangør var en felleskirkelig komite, med representanter fra ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner i fylket, inkludert DELK. [ Les mer ]

Kropp, forhold og identitet

Guttogjente.no [ Les mer ]

Jaktglad konfirmant

Rikard Bakkehaug Persen (14) i Nordreisa er konfirmant dette året, som den eneste i DELK nord. Det som er mer spesielt er at Rikard er glad i jakt og har bestått jegerprøven. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

For Guds ord funker!

- Moe menighet Mens du venter på neste nummer av Underveis kan du allerede nå lese en av sakene her! [ Les mer ]

Peter Johansen innsatt som prest i Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Peter Johansen ble innsatt som prest under gudstjenesten i Granly kirke i Tønsberg søndag 10. mars, og en nesten fullsatt kirke hadde møtt fram for å være med på den høytidelige handlingen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Bertil Andersson ny tilsynsmann i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har i dag vært opptelling av stemmene i siste runde av tilsynsmannsvalget. Bertil Andersson fikk 66,2% av de avgitte stemmene, og har svart ja til å gå inn i kallet som ny tilsynsmann i DELK [ Les mer ]

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]