Dagens bibelord 15.09.2019

Matt 19,27-30

27Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» 28Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. 29Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. 30Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

15 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Ragnar Andersen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
19 Sep
Felles sangkveld
Kl. 19:00
Sted: Råde Frikirke, Grendehusveien 2, Saltnes
21 Sep
Bibeltimer
Kl. 11:00
12.45 og 13.45 i Missingmyra bedehus:
Bibeltimer fra Bergprekenen v/Asbjørn Nordgård (Tema I: Jordens salt og verdens lys, Mt 5,13-16), (tema II: Fadervår 1, Mt. 6,9-10) og (tema III: Fadervår II Mt. 6,11-13)

22 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Asbjørn Nordgård
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Tema: Vær fullkomne Mt 5,43-48
Sted: Missingmyra bedehus
29 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Jostein Bendiksen
Møteleder: Olav Markussen
Spennende tema om DELKs historie
Sted: Hauges Minde
06 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Nærradio-arbeid

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt opptak av gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag klokken 11.00. Nå har vi utvidet med omsorgsprogram søndag kl. 20.30-22.30, på de samme søndager vi sender gudstjenester. [ Les mer ]

9. søndag i treenighetstiden

Prekentekst: Luk. 6,36-42 [ Les mer ]

Misjonsavtale inngått

DELK Østfold menighet har inngått misjonsavtale med Den Norske Israelsmisjon (DNI). [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK