Dagens bibelord 07.04.2020

Rom 3,21-26

21Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. 22Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 25Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. 26Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

09 Apr
Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd - AVLYST
Kl. 11:00
Tale: Leif Paus
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
10 Apr
Langfredagsgudtjeneste - AVLYST
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
12 Apr
1.Påskedagsgudstjeneste med nattverd - AVLYST
Kl. 11:00
Tale: Ragnar Andersen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

13 Apr
2.Påskedagsgudstjeneste med nattverd - AVLYST
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Langli bedehus
19 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Per Reinert Eriksen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
26 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Åge Hunnestad
Lede: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Fakkeltog for forfulgte kristne

For første gang ble det i Råde arrangert fakkeltog for forfulgte kristne. Det var DELK-Østfold som hadde tatt initiativ til dette felleskirkelige arrangementet 17. november, som startet på Sion og endte opp på Furuly menighetssenter. [ Les mer ]

Vingårdssøndag

Prekentekst: Matt. 19,27-30 [ Les mer ]

Nærradio-arbeid

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt opptak av gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag klokken 11.00. Nå har vi utvidet med omsorgsprogram søndag kl. 20.30-22.30, på de samme søndager vi sender gudstjenester. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Påskens program

- Granly menighet, Tønsberg I år blir det ikke mulig å samles i Granly kirke i påsken. Det blir et savn, men vi er likevel glad for at vi har flere muligheter til å høre Guds ord. Vi inviterer til følgende program: [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK