Dagens bibelord 19.02.2020

1 Kong 19,9-13a

9Der gikk han inn i en hule og sov der om natten.Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: «Hvorfor er du her, Elia?» 10Han svarte: «Jeg har vist brennende iver for Herren, hærskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» 11Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi!» Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. 12Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden – lyden av skjør stillhet. 13Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen.Da lød det en stemme som sa: «Hvorfor er du her, Elia?»

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Tore Bjørnstad
Lede: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
01 Mar
Gudstjeneste med skriftemål og nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
08 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Alv Magnus
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

15 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
22 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Bjørn Skauen
Lede: Karstein Sletteng
Sted: Hauges Minde
29 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Menighetens årsmøte i etterkant av gudstjenesten
Sted: Missingmyra bedehus

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Fakkeltog for forfulgte kristne

For første gang ble det i Råde arrangert fakkeltog for forfulgte kristne. Det var DELK-Østfold som hadde tatt initiativ til dette felleskirkelige arrangementet 17. november, som startet på Sion og endte opp på Furuly menighetssenter. [ Les mer ]

Vingårdssøndag

Prekentekst: Matt. 19,27-30 [ Les mer ]

Nærradio-arbeid

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt opptak av gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag klokken 11.00. Nå har vi utvidet med omsorgsprogram søndag kl. 20.30-22.30, på de samme søndager vi sender gudstjenester. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK