I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Kalender[ Se hele ]

13 Mai
Kristi himmelfartsdag - Gudstjeneste med nattverd.
Kl. 11:00
Felles gudstjeneste for DELK, se https://www.delk.no/tv/
Gudstjenesten kan du se på skjerm på Hauges Minde.
Nattverd etter den tv-sendte gudstjenesten.
Max 30 deltagere.
Påmelding til Boe Johannes Hermansen, bojohermansen@gmail.com eller tlf. 99612822.
16 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale av Sigbjørn Agnalt.
Sted: Hauges Minde
Max 30 deltagere.
Påmelding til Boe Johannes Hermansen, bojohermansen@gmail.com eller tlf. 99612822.

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Seminar og bibelhelg

Lørdag 30. og søndag 31. oktober 2021. Tema: For en tid som denne. (Ester 4,14) - kristen i en tide som krever. Velkommen! [ Les mer ]

DELK på Radio Øst

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag kl. 11.00. [ Les mer ]

Preken Lukas 2,40-52 v/Ragnar Andersen

Kristi åpenbarings dag Søndag 3. januar 2021 DELK Østfold i Langli bedehus Kristi åpenbarings dag samler oss om hvem Jesus er. [ Les mer ]

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hva som glemmes

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har kommet mange nødvendige og viktige reaksjoner på flere partiers forslag om utvidelse av grensen for abort, fra 12 til 18 eller 22 uker. De ulike vedtakene på landsmøtene i AP, MDG og SV har blitt kalt blant annet: «dramatiske», «rystende» og «nitriste». [ Les mer ]