245 år siden Hauges fødsel

Hans Nielsen Hauges fødselsdag ble markert på Hauges Minde søndag 3. april – 245 år siden hans så dagens lys i 1771.

Dagen startet med gudstjeneste hvor Boe Johannes Hermansen talte og forrettet. I sin preken om tvil og tro, berørte han også Hauges kamp for å holde fast på troen og kallet.

Etter lapskaus, is og kaffe dramatiserte Signe Ravnåsen den haugianske kvinnen Lucine Nesterud. Deretter holdt hun foredrag med tema: ”De haugianske vennesamfunnene og aktualiteten i Hauges forkynnelse”. Hun påpekte blant annet Hauges troskap og lydighet mot Guds ord, hans betoning av nådegaver, hans tale om likeverd, mot gjerrighet og havesyke og at troen må vise seg i gjerning. – Dette er forhold som også er svært aktuelle å løfte fram i dag, sa foredragsholderen.

Deretter fulgte samtale hvor flere deltok og både Signe og Sigbjørn Ravnåsen fra Haugeinstituttet besvarte spørsmål.

Om lag 80 personer deltok. Arrangør var DELK Østfold menighet i samarbeid med Haugekomiteen i Normisjon i Østfold.

DSC_9426

Noen av aktørene under samlingen: Sigbjørn og Signe Ravnåsen, Boe Johannes Hermansen, Haavard Kirkeng (organist) og Ivar Hauge (femte generasjon etter Hans Nielsen Hauge).

DSC_9417

Signe Ravnåsen dramatiserte Lucine Nesterud som av Hauge fikk beskjed om å bryte en forlovelse og gifte seg med en enkemann.