Alle dager i påsken

Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, første- og andre påskedag. – Hver dag har sitt preg og sitt budskap. Ved at vi har gudstjeneste alle dagene, får vi også med oss en stor bibelsk bredde, gjennom salmer, bønner, tekster og forkynnelse, sier Boe Johannes Hermansen, DELK-prest i Østfold.

Han tilføyer at menigheten feirer nattverd alle dagene, minus langfredag, da det er pasjonsgudstjeneste. — Vi har også kirkekaffe alle dagene, bortsett fra langfredag.

Bildene viser et par glimt fra høytidsgudstjenesten i Hauges Minde første påskedag. Fire personer, fra venstre: Najib (tekstleser på arabisk), Boe Johannes Hermansen (taler og liturg), Olav Markussen (tekstleser på norsk) og Elisabeth Johnsen (organist). Og fra kirkekaffen, med noen som forsyner seg av kakebordet.