”Bibelen minutt for minutt”

– Gjennom ”Bibelen minutt for minutt” har vi maktet å sette fokus det helt avgjørende, nemlig Bibelen som troens grunnlag og kilde, sier Boe Johannes Hermansen, initiativtager til Bibelmaraton i Råde.

Bøkenes bok har blitt lest fra perm til perm, gjennom 88 timer, fra onsdag 10. til søndag 14. februar.
Lesningen foregikk på Furuly menighetssenter i Råde. Vel 150 personer har stilt opp, noen har lest flere økter. Søndag klokken 10.00 leste Tor Nes Bibelens siste kapittel: Johannes Åpenbaring kapittel 22.

 

DSC_8936

Bildene (se de større ved å klikke på bildene) viser noen glimt fra lesningen og fra de mange samlingene som har blitt holdt i løpet av bibelmaraton.

DSC_8836

 

Starten gikk onsdag kveld, med deltagelse av vinneren av bibelspørsmål i ”Kvitt eller dobbelt” i 1985, Kjell Høidebraaten og koret Caritas. Rådes ordfører og varaordfører startet lesningen fra 1. Mosebok.

DSC_8779-2

 

Torsdag var det en meget interessant og utfordrende kveld om bibelmisjon i Sentralasia, med bidrag av Stein Mydske og Bernt Greger Olsen. I Ukraina er det 25 år siden kommunismens fall. Etterspørselen etter Bibelen er enorm. Så langt er over 10 millioner delt ut, til befolkningen på 45 millioner mennesker.

DSC_8813

 

 

DSC_8868

Fredag kveld var det ungdomsmøte. Familiemøtet som gikk av stabelen lørdag formiddag, ble ledet av Arnt Johannes Hermansen. Her sang Ekko, det var formidling av bibelfortellinger av Tor Ivar Torgauten og bibelquiz.

DSC_8856

 

Deretter leste Nils Ole Oftebro hele Matteusevangeliet, med mange tilhørere.

DSC_8883

 

Lørdag ettermiddag ble Markus-evangeliet lest på skype av Råde-folk bosatt i Aberdeen (norsk språk), på Gran Canaria (norsk språk) og i Jerusalem (norsk og hebraisk), samt fra Råde menighets vennskapsmenighet i Türkös i Romania (ungarsk) – og fra Furulys talerstol på arabisk og spansk. Bibelen kjenner ingen grenser! Den taler om Guds kjærlighet i Kristus Jesus til alle mennesker. Og må derfor også formidles på alle språk, slik at vi kan forstå og ta i mot budskapet.

 

DSC_8927-2

På kvelden var sang Halvor Kjerkreit bibelske salmer og det var innføring i bønn med Bibelen (kveldsbønn/tidebønn) ved Tore Krogstad og Boe Johannes Hermansen.

 

DSC_8956

 

Som avslutning ble det holdt felleskirkelig gudstjeneste i Tomb kirke søndag kl. 11.00 – med 233 deltagere, med andre ord: helt full kirke.

Taler var synodeleder i Frikirken, Jarle Skullerud. Tomb kammerskor under ledelse av Sunniva Berg og en lovsangsgruppe fra Råde Frikirke sang. Det kom inn offer på kr. 14 tusen til Bibelselskapets arbeid i Ukraina.

DSC_8967

Bildet viser de fleste av de som medvirket under gudstjenesten, første rekke fra venstre: Åge Hunnestad (DELK og Normisjon) tekstleser, Unni Hansen (Klippen) forbønnstjeneste, Gunn Lisbeth Juliussen Hjertebråten (Sion) tekstleser, Jarle Skullerud (Frikirken) taler, Silje Kristianslund (Frikirken) sang, Anette K. Mortensen (Frikirken) sang. Andre rekke fra venstre: Arne-Leon Risholm (Den norske kirke) liturg og komitemedlem, Tore Krogstad (Frikirken) forbønnstjeneste, Haavard Kirkeng (DELK) forbønnstjeneste, Leif Vold (Klippen) tekstleser, Johan Isak Juliussen Hjertebråten (Sion) forbønnstjeneste, Boe Johannes Hermansen (DELK og Normisjon) liturg og komitemedlem, Bernt Greger Olsen, representant for Det Norske Bibelselskap, Arild Mortensen (Frikirken) piano og Ingvar Lyche (Den norske kirke) komitemedlem.

Takk til alle som har deltatt i denne stafetten slik at vi har fått lest og hørt Bibelen i sammenheng, der Gud åpenbarer sitt evige ord og sin gode vilje – for alle mennesker.