”Bibelen minutt for minutt – program”

Bibelen leses fra perm til perm på Furuly menighetssenter i Råde – natt og dag – i tiden onsdag 10 – søndag 14. februar.

Bli med og løft opp verdens viktigste, mest solgte og leste bok. Meld deg på som leser!
I tillegg til selve lesningen, blir det en rekke arrangementer hvor Bibelen står i fokus. Bibelmaratonen som har fått navnet ”Bibelen minutt for minutt”, avsluttes med felleskirkelig gudstjeneste i Tomb kirke søndag 14. februar kl.11.00.
DELK-Østfold menighet er medarrangør.

 

PROGRAM

Startskuddet går! Onsdag kl. 18.00. Bibelkjenner/vinner av ”Kvitt eller dobbelt” Kjell Høidebraaten. Sokneprest Arne-Leon Risholm. Sang av Caritas. Ordfører René Rafshol og varaordfører Frederikke Stensrød starter med å lese Skapelsesberetningen i 1. Mosebok.

Bibelen på vei videre. Torsdag kl. 19.00. Om bibelmisjon. Hva Bibelen betyr det der kirken er en stor majoritet (Ukraina) og en liten minoritet (Usbekistan)? Tidligere generalsekretær i Bibelselskapet Stein Mydske og bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen.

Bibelen for ungdom. Fredag kl. 19.00. Åpent hus for ungdom fra hele bygda. Team fra Ungdom i Oppdrag. Frikirken v/Mai-Britt Solberg har ansvaret. Bevertning. Film utover natten. Konfirmantene er spesielt invitert.

Bibelen i familien. Lørdag kl. 11.00. Spesialprest Tor Ivar Torgauten. Gruppe fra Ekko. Bibelquiz v/Ingvar Lyche. Arnt Johannes Hermansen. Søndagsskoler og barneforeninger er spesielt invitert.

Bibelen på scenen. Lørdag kl. 12.00. Skuespiller Nils Ole Oftebro leser hele Matteusevangeliet.

Bibelen i ”Råde-land”. Lørdag kl. 15.00. Skype-overføring v/Ola Rusaanes. Fra Sjømannskirken i Aberdeen – Astrid og Terje Stenholt, Skandinaviska Turistkyrkan på Gran Canaria – Frøydis og Magne Aker, og Råde menighets vennskapsmenighet i Türkös, Romania.

Bibelen i sangen. Lørdag kl. 21.00. Halvor Kjerkreit synger bibelske salmer.

Bibelen i bønnen. Lørdag kl. 21.30. Å be med Bibelen. Kveldsbønn v/prestene Tore Krogstad og Boe Johannes Hermansen.

Bibelen i gudstjenesten. Søndag kl. 11.00 NB i Tomb kirke. Felleskristen gudstjeneste med deltagelse fra alle menighetene i Råde: Den norske kirke, Frikirken, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Pinsemenigheten Sion og Den frie evangeliske forsamling Klippen. Tale av synodeleder i Frikirken, Jarle Skullerud, med tema: ”Om å møte seg selv”. Tomb kammerskor.

Lytt til Bibelordet! Lesningen av Bibelen foregår dag og natt på Furuly, fra onsdag kl. 18.30 til søndag kl. 10.00. Velkommen innom for å lytte til verdens mest solgte og leste bok! Kaffe, te, frukt og kjeks står klar. Bibelquiz.

Økonomi: Kollekt/gave og utlodning – hele uken. Overskuddet går til bibelmisjon i Ukraina.

Vi trenger ca. 175 bibellesere i alle aldre (nedre grense 6. klasse). To personer deler på å lese en klokketime. Påmelding snarest til Arne-Leon Risholm: sogneprest@rade.kirken.no eller tlf. 934 54 314.

Komité for ”Bibelen minutt for minutt” i Råde: Ingvar Lyche (tlf. 974 78 125), Ola Rusaanes (917 09 151), Arne-Leon Risholm (934 54 314) og Boe Johannes Hermansen (996 12 822). Ta kontakt, om du har spørsmål!