Bibelen til alle husstander

Alle husstander i Østfold skal få tilbud om en bibel. Aksjonen forberedes nå også her i Råde, hvor en lokal komité med Lars Olav Freim som koordinator, er i arbeid.

– Ingen bok har påvirket nasjoner, kulturer, familier og enkeltmennesker mer enn Bibelen. Derfor har vi satt oss som mål å tilby den gratis til alle 128 tusen husstander i fylket, sier Anders Hverven, styreleder for aksjonen ”Bibelen til Alle i Østfold”.

– Bibelen er verdens mest leste bok. Likevel er den for mange en uåpnet bok, også for nordmenn. Vi ønsker å aktualisere Bibelen slik at den oppfates relevant for mennesker i dag, legger han til.

Stor og bred

Nestleder i styret, Kristin Stordal forteller at hele bredden av kristne kirkesamfunn og organisasjoner står bak denne aksjonen. Og aldri har det blitt gjennomført et større og bredere fellestiltak i fylket i kristen sammenheng.

– Utdelingen vil bli gjennomført høsten 2017, og kostnaden er beregnet til mellom åtte og ni millioner kroner. Dette beløpet skal samles inn blant arrangørene og andre sponsorer, sier hun.

Det skal lages en egen fin innbundet utgave som skal deles ut. Det er Det norske bibelselskaps siste bibeloversettelse av 2011 som skal trykkes i Kina. Hver bibel inkludert noen trykksaker koster ca. kr. 70. Vekten på biblene blir samlet ca. 40 tonn. Før trykkingen settes i gang, må det være samlet inn seks millioner kroner.

Kartlegging

– Har ikke de fleste en bibel fra før? – En undersøkelse som InFact har gjort viser at 38 prosent i Østfold ikke har det eller ikke vet om de har en bibel hjemme. Av de som har en bibel, svarer over halvparten at de har en eldre utgave, opplyser styremedlem Ragnhild Klevmoen.

– Hvilke reaksjoner vil dere møte ved utdelingen? – Vi er forberedt på alle slags reaksjoner, noe vi også gir folk anledning til. Men vi skal ikke annet enn å tilby en bibel i gave, og ikke være påtrengende. Selvsagt må folk kunne si nei takk. Ca. fire uker før aksjonen starter blir det sendt brev til alle husstander slik at folk er forberedt på besøk.

– En lignende aksjon ble i 2014 gjennomført i Finnmark, hvor Ungdom i Oppdrag hadde ansvaret for å koordinere utdelingen. Der var erfaringen at svært mange var positive, legger hun til.

Landsomfattende

Hverven forteller at målet med ”Bibelen til alle” er å dekke hele landet med en tilsvarende utdeling av bibler som nå planlegges i Østfold.

I Østfold er det i tillegg til hovedkomiteen, nedsatt komiteer som skal ta seg av bønn, finans, kultur- og bibelinspirasjon, markedsføring og distribusjon. Men det er de lokale komiteer som skal organisere utdelingen rundt om i kommunene.

– Vi trenger spesielt forbedere og givere, sier Lars Olav Freim, som kan kontaktes på: larsfreim@hotmail.com eller tlf. 414 73 103.

Les mer om Bibelen til Alle i Østfold: www.bibelentilalle.no

Bankkonto: 1503 73 22676

Vips-nr: 13677

 

logo-bta

 

bibelen-til-alle

Kristin Stordal (fra venstre), Anders Hverven og Ragnhild Klevmoen er blant dem som står i spissen for bibelaksjonen i Østfold. Foto: Boe Johannes Hermansen