Bibel- og bønnegruppe

Små fellesskap i det store fellesskapet.

Det er viktig med små fellesskap der man kan være sammen om Guds ord og dele tro og liv, gjennom undervisning, refleksjon, bønn, samtale og sosialt fellesskap.  Ønsker du å være med i en bibel- og bønnegruppe, ta kontakt med en i eldsterådet.