Bibelhelg i Alta

ved DELK-prest Ottar Endresen og Fjellheim bibelskole med elever.

Tid: fredag 27. – søndag 29. november

Sted: Elvebakken kirke

Fredag:   

Kl.19.00 Ottar Endresen: Den nådige Gud.

Lørdag:  

Kl.12.00 Thor Fremmedgård: Lukas 15.

Kl.13.30 Ottar Endresen: Jesus forklarer evangeliet.

Kl.17.00 Johannes Kleppa: Jesus Kristus – frelseren.

Kl.18.09 Ottar Endresen: Tro er full visshet.

Søndag:

Kl.14.30: Gudstjeneste med nattverd. Ottar Endresen foretter og Thor Fremmedgård holder preken.

Alle hjertelig velkommen!