Bønnegudstjeneste

Fredag 4. mars kl. 19.00 ble det arrangert gudstjeneste i Missingmyra bedehus med fokus på bønn og forbønn, i regi av diakoniutvalget i DELK-Østfold.

Reidun Bugge leste flere bibeltekster om bønn. Haavard Kirkeng holdt en meditativ preken om bønn, med utgangspunkt i ordets fire bokstaver. B – begynnelse, Ø – ønsker, N – nåde og N – naturlig.

Det ble i fellesskap bedt for bønneemner som var kommet inn på forhånd, og flere ble levert inn under gudstjenesten. Det var tid for stillhet og ettertanke, anledning til å tenne lys og be, og legge ned sten ved korset, som en symbolhandling i forhold til det å legge av seg byrder. Ved en tredje stasjon var det mulighet for å legge en blomst i vannet, som foldet seg ut og viste til skriftord. Det var dessuten mulighet for konkret forbønn for den enkelte.

Organist var Haavard Kirkeng og liturg Boe Johannes Hermansen. Gudstjenesten ble etterfulgt av kveldsmat, hvor det også ble uttrykt ønske om å gjenta en slik gudstjenesteform.

Bildene (se de større ved å klikke på bildene) gir glimt fra bønnegudstjenesten.

 

DSC_9069

DSC_9065

DSC_9072

DSC_9078