Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker, vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Preken Markus 10,2-12 v/Ragnar Andersen

20 søndag i treenighetstida 10. oktober 2021
DELK Østfold i Hauges Minde

[ Les mer ]

Trekning av lotteri

Takk til alle som bidro i DELK høst- og julelotteri.

[ Les mer ]

DELK på Radio Øst

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag kl. 11.00.

[ Les mer ]

Preken Lukas 2,40-52 v/Ragnar Andersen

Kristi åpenbarings dag Søndag 3. januar 2021
DELK Østfold i Langli bedehus
Kristi åpenbarings dag samler oss om hvem Jesus er.

[ Les mer ]

Preken Lukas 2,36-38 v/Boe Johannes Hermansen

Romjulssøndag 27. desember 2020
DELK-Østfold i Missingmyra Bedehus

Det er tre ting fra dagens tekst som kan gi oss hjelp til å justere tenkemåten og kursen:

[ Les mer ]

Trekningsliste for høst- julebasaren 2020

Trekning ble foretatt 15. desember av Jorunn Hermansen, Solveig Norén og Reidun Bugge

[ Les mer ]

Preken Markus 10,28-31 v/Ragnar Andersen

Søndag 8. november 2020
DELK Østfold i Hauges Minde
(Revidert manuskript)

[ Les mer ]

Misjonsavtale inngått

DELK Østfold menighet har inngått misjonsavtale med Tesfa, som driver helsearbeid i Etiopia.

[ Les mer ]

10 årsjubileum for DELK Østfold

DELK Østfold markerte sitt 10 årsjubileum i Hauges Minde søndag 23. august.

[ Les mer ]

Ny prest i DELK

Henning A. Alsaker (34) er tilsatt som prest i DELK Nord, i en 40 prosent stilling.

[ Les mer ]