Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker, vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Trosformidling i hjemmet

Søndagsskolekonsulent i Vestfold, Irene Gundersen, understreket mange viktige sider ved trosformidlingen i hjemmet, under kursdagen på Hauges Minde lørdag 25. november.

[ Les mer ]

Intervju med de nye eldste

Olav I. Markussen og Karstein Sletteng har tiltrådt som nye eldste i DELK Østfold menighet. Begge fikk 100 prosent av stemmene og det er dermed ingen tvil om at de er ønsket inn i tjenesten.

[ Les mer ]

Felleskirkelig reformasjonsfest

Omlag 250 personer deltok i reformasjonsjubileet som ble arrangert som en felleskirkelig samling i Greåker Frikirke søndag 29. oktober.

[ Les mer ]

Innsettelse av eldste i DELK-Østfold

Olav Markussen og Karstein Sletteng ble søndag 10. september innsatt som eldste i Det evangelisk-luthersk kirkesamfunn, Østfold menighet.

[ Les mer ]

Spennvidde på Haugedag

Nærmere 200 personer deltok på Haugedagen som DELKs menighet i Østfold inviterte til 20. august. De som kom fra DELKs menigheter i Oslo, Tønsberg, Horten, Nordre Vestfold og Østfold fikk oppleve en variert og annerledes søndag.

[ Les mer ]

Eldstevalg i DELK-Østfold

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) Østfold menighet har hatt valg på to eldste.

[ Les mer ]

Første gang i Nord-Troms

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. – 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen.

[ Les mer ]

Bibelen til alle husstander

Alle husstander i Østfold skal få tilbud om en bibel. Aksjonen forberedes nå også her i Råde, hvor en lokal komité med Lars Olav Freim som koordinator, er i arbeid.

[ Les mer ]

Åtte nye medlemmer i DELK i nord

DELK har fått enda flere medlemmer, bosatt i Alta, Nordreisa og Kvænangen. Åtte nye ble ønsket velkommen av Boe Johannes Hermansen, prest i DELK i Østfold, som var taler under bibelhelgen som ble holdt i Alta Frikirke 8.-9. oktober.

[ Les mer ]

Besøk fra Sverige

Søndag 11. september var vi samlet til gudstjeneste i Normisjonshuset i Halden.

[ Les mer ]