Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker, vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Søndag etter julenatt (romjulssøndag)

Fra Gudstjeneste Langli bedehus
Prekentekst: Luk. 2,25-35

[ Les mer ]

Bots- og bønnedag

Prekentekst: Luk. 18,9-14 Fariseeren og tolleren.
Av pastor, dr. Ragnar Andersen

[ Les mer ]

Seminarhelg med bibelfokus

Vel 150 personer deltok i bibel-/seminarhelgen som ble arrangert av NLM i Østfold, Normisjon i Østfold, DELK i Østfold og Frikirkens menigheter i fylket. Temaet var «Hva i all verden skal vi med Bibelen?» og seminaret fant sted 12.-14. oktober i Bjørnstad bedehus.

[ Les mer ]

Prestemøte i Råde

Prestene i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) samles ca. tre ganger i semesteret til samtale og drøfting av aktuelle saker. Det første møtet dette halvåret var lagt til Missingmyra bedehus, som er ett av møtelokalene til DELKs menighet i Østfold.

[ Les mer ]

Innholdsrik busstur

DELK Østfold menighet arrangerte busstur til Oslo i dag, søndag 3. juni. Det ble en svært varm, innholdsrik og interessant dag for de nærmere 40 deltagerne.
Vi deltok først i gudstjenesten i Ryenberget kirke hvor DELK-prest Ulf Asp talte og forrettet.

[ Les mer ]

Trosformidling i hjemmet

Søndagsskolekonsulent i Vestfold, Irene Gundersen, understreket mange viktige sider ved trosformidlingen i hjemmet, under kursdagen på Hauges Minde lørdag 25. november.

[ Les mer ]

Intervju med de nye eldste

Olav I. Markussen og Karstein Sletteng har tiltrådt som nye eldste i DELK Østfold menighet. Begge fikk 100 prosent av stemmene og det er dermed ingen tvil om at de er ønsket inn i tjenesten.

[ Les mer ]

Felleskirkelig reformasjonsfest

Omlag 250 personer deltok i reformasjonsjubileet som ble arrangert som en felleskirkelig samling i Greåker Frikirke søndag 29. oktober.

[ Les mer ]

Innsettelse av eldste i DELK-Østfold

Olav Markussen og Karstein Sletteng ble søndag 10. september innsatt som eldste i Det evangelisk-luthersk kirkesamfunn, Østfold menighet.

[ Les mer ]

Spennvidde på Haugedag

Nærmere 200 personer deltok på Haugedagen som DELKs menighet i Østfold inviterte til 20. august. De som kom fra DELKs menigheter i Oslo, Tønsberg, Horten, Nordre Vestfold og Østfold fikk oppleve en variert og annerledes søndag.

[ Les mer ]