Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker, vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Påsken i DELK-Østfold

En innholdsrik påskefeiring ligger bak oss i DELK-Østfold.

[ Les mer ]

Bønnegudstjeneste

Fredag 4. mars kl. 19.00 ble det arrangert gudstjeneste i Missingmyra bedehus med fokus på bønn og forbønn, i regi av diakoniutvalget i DELK-Østfold.

[ Les mer ]

”Bibelen minutt for minutt”

– Gjennom ”Bibelen minutt for minutt” har vi maktet å sette fokus det helt avgjørende, nemlig Bibelen som troens grunnlag og kilde, sier Boe Johannes Hermansen, initiativtager til Bibelmaraton i Råde.

[ Les mer ]

Ny eldste i DELK-Østfold

Haavard Kirkeng (41) ble søndag 10. januar innsatt som eldste i Østfold menighet.

[ Les mer ]

Feiring av jul- og nyttår

DELK-Østfold har hatt et omfattende program i jule- og nyttårshelgen.

[ Les mer ]

Østfoldbenken på GF

På nest bakerste benk under Generalforsamlingen i DELK, som ble avholdt på Gjennestad fredag 30. og lørdag 31. oktober,

[ Les mer ]

Sosial samling

Variert program for små og store sto på plakaten da DELK Østfold menighet arrangerte sosial aften lørdag 24. oktober i Missingmyra bedehus.

[ Les mer ]

Høsttakkefest i Østfold

DELK Østfold menighet hadde høsttakkefest søndag 18. oktober i Missingmyra bedehus.

[ Les mer ]

DELK i Halden

DELK Østfold menighet har høsten 2015 lagt tre av sine gudstjenester til Normisjonshuset, Aspeveien 1, på Glenne i Halden.

[ Les mer ]

De første 11 medlemmene i Alta

DELK har fått sine første 11 medlemmer i Alta. En person har vært medlem en tid. Under gudstjenesten 20. september ble 10 nye ønsket velkommen av Boe Johannes Hermansen, prest i DELK Østfold, som var taler under bibelhelgen som ble holdt i Alta Frikirke.

[ Les mer ]