Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker, vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Kveldsgudstjeneste i Solli kirke

Søndag 24. juli leide DELK-Østfold Solli kirke til kveldsgudstjeneste klokken 18.00.

[ Les mer ]

Første DELK-konfirmasjon i Nord

Søndag 9. mai ble en merkedag i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunns (DELKs) historie.

[ Les mer ]

En viktig dag

Kristi himmelfartsdag er en stor og viktig dag i kirkeåret. Jesus får makt, ære og herlighet når Han vender tilbake til Faderen.

[ Les mer ]

245 år siden Hauges fødsel

Hans Nielsen Hauges fødselsdag ble markert på Hauges Minde søndag 3. april – 245 år siden hans så dagens lys i 1771.

[ Les mer ]

Påsken i DELK-Østfold

En innholdsrik påskefeiring ligger bak oss i DELK-Østfold.

[ Les mer ]

Bønnegudstjeneste

Fredag 4. mars kl. 19.00 ble det arrangert gudstjeneste i Missingmyra bedehus med fokus på bønn og forbønn, i regi av diakoniutvalget i DELK-Østfold.

[ Les mer ]

”Bibelen minutt for minutt”

– Gjennom ”Bibelen minutt for minutt” har vi maktet å sette fokus det helt avgjørende, nemlig Bibelen som troens grunnlag og kilde, sier Boe Johannes Hermansen, initiativtager til Bibelmaraton i Råde.

[ Les mer ]

Ny eldste i DELK-Østfold

Haavard Kirkeng (41) ble søndag 10. januar innsatt som eldste i Østfold menighet.

[ Les mer ]

Feiring av jul- og nyttår

DELK-Østfold har hatt et omfattende program i jule- og nyttårshelgen.

[ Les mer ]

Østfoldbenken på GF

På nest bakerste benk under Generalforsamlingen i DELK, som ble avholdt på Gjennestad fredag 30. og lørdag 31. oktober,

[ Les mer ]