DELK i Halden

DELK Østfold menighet har høsten 2015 lagt tre av sine gudstjenester til Normisjonshuset, Aspeveien 1, på Glenne i Halden.

Bildet viser et glimt fra gudstjenesten 4. oktober, med organist Haavard Kirkeng og menighetens prest Boe Johannes Hermansen. Kontaktperson i Halden, Åse Næss er også med på bildet. Hun leder en bibelgruppe som samles hver tirsdag. De øvrige gudstjenestene i Normisjonshuset denne høsten er 22. november og 27. desember, begge dager klokken 11.00. Alle velkommen!