Eldstevalg i DELK-Østfold

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) Østfold menighet har hatt valg på to eldste.

Ved det skriftlige valget som foregikk over en periode på tre uker blant menighetens stemmeberettigede, fikk både Olav I. Markussen og Karstein Sletteng 100 prosent av stemmene og ble dermed valgt til denne viktige tjenesten i og for menigheten. Markussen og Sletteng utgjør eldsterådet sammen med menighetens prest, Boe Johannes Hermansen. Haavard Kirkeng har bedt seg fritatt fra tjenesten som eldste av helsemessige årsaker.

Billedtekst: Olav I. Markussen (til venstre) og Karstein Sletteng er valgt til nye eldste i DELK-Østfold. Foto: Boe Johannes Hermansen