Fakkeltog for forfulgte kristne

For første gang ble det i Råde arrangert fakkeltog for forfulgte kristne. Det var DELK-Østfold som hadde tatt initiativ til dette felleskirkelige arrangementet 17. november, som startet på Sion og endte opp på Furuly menighetssenter.

Her var det informasjon av Marianne Haugerud fra Stefanusalliansen og Ole Petter Erlandsen fra Åpne Dører, samt sang av barn fra Ekko. Boe Johannes Hermansen ledet samlingen. Omlag 80 personer deltok i fakkeltoget og det etterfølgende møtet. Vi trenger å bevisstgjøre oss på den urett og forfølgelse ca. 215 millioner mennesker i dag opplever, vise solidaritet med dem og be for dem. Og vi trenger å gjøre myndighetene oppmerksom på denne uretten og undertrykkelsen som mange opplever og be dem ta opp dette.