Fakkeltog i Råde søndag 17. november

I år arrangeres det for første gang et felleskirkelig fakkeltog i Råde for forfulgte kristne. Oppmøte ved Sion, Ekornveien 5 i Karlshus søndag 17. november klokken 17.00.

Fakkeltoget går en rute i Karlshus og ender opp på Furuly menighetssenter ca. kl. 17.45, hvor det serveres kaffe/kakao og boller. Her blir det program med informasjon fra Ole Petter Erlandsen og Marianne Haugerud, fra hhv. Åpne Dører og Stefanusalliansen, og kollekt til arbeidet for forfulgte kristne. Både små og store velkommen!

Hvorfor fakkeltog?

I verden i dag blir over 215 millioner kristne diskriminert eller forfulgt for sin tro. Når kristne forfølges, brytes menneskerettighetene, og da særlig retten til trosfrihet. Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for fra myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte forblir oversett.

Målet med et fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne er gjennom aktiv handling å minne oss selv og andre på den vedvarende uretten kristne lever under.

Fakkeltog er også en synlig, offentlig markering som blir lagt merke til lokalt og nasjonalt.

Jo flere som er med, tydeligere blir budskapet: Forfølgelse av kristne og andre minoriteter angår oss!

Trosfrihet er en universell menneskerettighet. Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter begynner slik: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro (…)»

Årets opprop!

Årets opprop vil sette fokus på hvordan trosfrihet og kvinners rettigheter henger sammen. Vi ønsker også å belyse hvordan kvinner spesielt rammes av religiøst motivert diskriminering og overgrep. Mange ganger er kvinner dobbelt sårbare for diskriminering og overgrep, både fordi de er kvinner og på grunn av deres tro eller livssyn. De er ekstra sårbare for seksualisert vold, kidnapping og tvangskonvertering.

Bli med i årets fakkeltog! Stå opp for dem som blir nektet å praktisere sin tro!

Ingen påmelding!

Ønskes flere opplysninger om fakkeltogene landet rundt: se fakkeltog.no

Hilsen komiteen for arrangementet i Råde:

Knut Zachariassen, Ola Rusaanes og Boe Johannes Hermansen