Fem år med DELK-Østfold

DELK-Østfold markerte sitt femårs jubileum søndag 23. august under gudstjenesten og kirkekaffen i Missingmyra bedehus.

Menigheten ble etablert søndag 29. august 2010, hvor daværende tilsynsmann Herman Næss innsatte prest og eldste. Nå har det allerede gått fem år og mye positivt har skjedd. DELK-Østfold har samlinger hver søndag, de fleste er gudstjenester med nattverd. Og oppslutningen er økende. Flere bibelgrupper og et diakonalt arbeid er etablert.

– Vi opplever at vi har en menighet som står fast på Guds ord, har omsorg for den enkelte og som vil videre med evangeliet, sier menighetens prest, Boe Johannes Hermansen i forbindelse med jubileet.

Under gudstjenesten – som samlet 55 personer – talte Hermansen over dagens tekst, om den kloke forvalter som det ventes troskap, klokskap og regnskap av. En skriftlig hilsen fra tilsynsmann Rolf Ekenes ble lest under kunngjøringene. Under kirkekaffen med festbevertning ble det frambragt en rekke hilsener og takkens ord for hva menigheten betyr for mange. Kort sagt: en dag i gledens og forventningens tegn.

Glede og takknemlighet preget hilsenen fra Haavard Kirkeng. Foto: Boe Johannes Hermansen

Glede og takknemlighet preget hilsenen fra Haavard Kirkeng. Foto: Boe Johannes Hermansen

Fem staute menn i samtale i friluft, fra venstre Boe Johannes Hermansen (prest), Ragnar Andersen (hjelpeprest), Odd Kleiven (eldste), Karl Tore Øvergård (vikarorganist) og Haavard Kirkeng (hovedorganist). Foto: Olav Markussen

Fem staute menn i samtale i friluft, fra venstre Boe Johannes Hermansen (prest), Ragnar Andersen (hjelpeprest), Odd Kleiven (eldste), Karl Tore Øvergård (vikarorganist) og Haavard Kirkeng (hovedorganist). Foto: Olav Markussen