Fem år med DELK-Østfold

DELK-Østfold ble offisielt etablert søndag 29. august 2010. Begivenheten skjedde i Rolvsøy kirke hvor omlag 250 personer var samlet.

Mange av disse var fra andre DELK-menigheter på Østlandet. Tilsynsmann Herman Næss sa ved åpningen av gudstjenesten at det er stor glede for kirkesamfunnet å ønske en ny menighet velkommen.

Nå er det allerede fem år siden oppstarten, og mye positivt har skjedd. DELK-Østfold har samlinger hver søndag, de aller fleste er gudstjenester med nattverd. Og oppslutningen er økende. Vi opplever at vi har en menighet

– som står fast på Guds ord

– som har omsorg for den enkelte

– som vil videre med evangeliet

Bildet viser et bilde fra oppstarten – etter gudstjenesten utenfor Rolvsøy kirke ved Hauge-stenen, fra venstre Boe Johannes Hermansen (prest), Haavard Kirkeng (eldste), Herman Næss (tilsynsmann) og Odd Kleiven (eldste).