For første gang

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) har sin første samling i Nord-Troms lørdag 4. og søndag 5. februar. Det er DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen (bildet), som kommer på besøk.

Lørdag kl. 17.00 og kl.19.00 blir det bibeltimer, blant annet med temaet: ”Hva kjennetegner en kristen kirke?”.

Søndag kl. 11.00 blir det gudstjeneste med nattverd.

Alle samlingene blir i LHL bygget på Storslett.

 

Videre planer for virksomheten i Nord våren 2017:

Nordreisa: 4. – 5. mars: Ottar Endresen

Nordreisa: 01. – 02. april: Ragnar Andersen

Alta: 22. – 23. april: Arild Minnesjord

Nordreisa: 13. mai: (konfirmasjonsgudstjeneste) Boe Johannes Hermansen

Alta: 14. mai: Boe Johannes Hermansen

Nordreisa: 10. – 11. juni: Olaf Engestøl

 

– DELK er det eldste frikirkesamfunnet i Norge på luthersk mark, dannet i 1872. Det har 12 menigheter, med totalt vel 3300 medlemmer. DELK ønsker å ta vare på klassisk kristendom, med tydelighet i forkynnelse og veiledning, sier Hermansen.