Første gang i Nord-Troms

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. – 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen.

Alle samlingene ble holdt på LHL-bygget på Storslett i Nordreisa. Lørdag var det bibeltimer med temaene: ”Hva kjennetegner den kristne kirke?” og ”Hvilke kirkelige utfordringer står vi overfor i dag?”. Søndag formiddag var det gudstjeneste med skriftemål og nattverd, hvor Hermansen talte over dagens tekst om den lamme mannen. Vel 40 personer deltok i samlingene.

– Bildet viser Hermansen utenfor LHL-bygget etter gudstjenesten søndag. Foto: Lars Larsen.

 

DELK i Nord – program for våren 2017

Nordreisa: 4. – 5. februar: Boe Johannes Hermansen

Nordreisa: 4. – 5. mars: Ottar Endresen

Nordreisa: 01. – 02. april: Ragnar Andersen

Alta: 22. – 23. april: Arild Minnesjord

Nordreisa: 13. mai: (konfirmasjonsgudstjeneste) Boe Johannes Hermansen

Alta: 14. mai: Boe Johannes Hermansen

Nordreisa: 10. – 11. juni: Olaf Engestøl

Se også facebooksiden: DELK i Nord

 

I Nordreisa:

Lørdag: bibeltimer kl. 17.00 og 19.00

Søndag: gudstjeneste kl. 11.00

Alle samlingene blir i LHL bygget på Storslett

Kontaktperson: Jon-Vidar Persen, tlf. 473 58 875, mailadresse: jvpersen@gmail.com

 

I Alta:

Lørdag: bibeltimer kl.17.00 og 19.00

Søndag: gudstjeneste

De fleste samlingene blir i Alta Frikirke

Kontaktperson: Sverre Hansen, tlf. 905 12 148, mailadresse: hanpro@frisurf.no