Høst- og julebasar

Vi inviterer deg til å støtte høst- og julebasaren i regi av DELK-Østfold.

Inntekten går til to av menighetens misjonsprosjekter: Machaseh sitt arbeid i Israel og Tesfas helsearbeid i Afrika.

Kr. 10 pr. lodd. Du kan vipse til 118393, eller sette inn penger på konto 3000.26.70832. Husk å merke innbetalingen «Basar» og oppgi fortrinnsvis e-postadresse, evnt. mobiltelefon. Når innbetalingen er registrert hos oss, vil du få tilsendt loddnummer.

Vi trekker 28. november. Vinnerne underrettes.

Har du spørsmål, ta kontakt med «basar-general» Reidun Bugge – tlf. 955 26 535 eller mail: ringdbu@gmail.com