Høsttakkefest i Østfold

DELK Østfold menighet hadde høsttakkefest søndag 18. oktober i Missingmyra bedehus.

Dagens predikant var Haavard Kirkeng, som talte over søndagens tekst om Den rike mann og Lasarus. Gunn Randi Hermansen og Jon-Ragnar Grandahl sang, barna leste tekster og serverte grønnsaksuppe, som de selv hadde laget. Møteleder var Arnt Johannes Hermansen.  Bildene viser noen glimt fra samlingen. Foto: Boe Johannes Hermansen.

Haavard Kirkeng brukte flanellograf i sin preken.

Haavard Kirkeng brukte flanellograf i sin preken.

Jon-Ragnar Grandahl og Gunn Randi Hermansen spilte og sang.

Jon-Ragnar Grandahl og Gunn Randi Hermansen spilte og sang.

Fiskene som "ble fisket" hadde sanger på baksiden, som ble sunget.

Fiskene som «ble fisket» hadde sanger på baksiden, som ble sunget.

Jentene sang under Haavard Kirkengs ledelse.

Jentene sang under Haavard Kirkengs ledelse.

Fredag ble grønnsakene kuttet opp til suppa.

Fredag ble grønnsakene kuttet opp til suppa.