Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden.

Vi er en menighet for personer bosatt i Østfold og omland. Menigheten ble etablert 29. august 2010 og ledes av et eldsteråd, bestående av prest Boe Johannes Hermansen, eldste Olav I. Markussen og eldste Karstein Sletteng.

Menigheten har de fleste gudstjenester og møter i Missingmyra bedehus, Råde og bedehuset Hauges Minde, Rolvsøy. Annendagene i høytidene er vi normalt i Langli bedehus, Skiptvet.