Interessant busstur

DELK i Østfold arrangerte busstur til Oslo lørdag 25. mai. Nordisk Bibelmuseum og Villa Grande/Holocaustsenteret ble besøkt. Dyktig reiseleder for en interessant og lærerik tur var Reidun Bugge.

– Hovedbildet viser noen av deltagerne som speiles i minnesmerket som står utenfor Holocaustsenteret på Bygdøy. Alle foto: Boe Johannes Hermansen