Intervju med de nye eldste

Olav I. Markussen og Karstein Sletteng har tiltrådt som nye eldste i DELK Østfold menighet. Begge fikk 100 prosent av stemmene og det er dermed ingen tvil om at de er ønsket inn i tjenesten.

Men hvem er disse to, som begge har nordlandsdialekt?

– Vi har den samme åndelige bakgrunn, fra læstadiansk sammenheng, nærmere bestemt fra retningen som kalles ”de førstefødte”, hvor vi har vært med fra barnsben av, sier Olav og Karstein, begge 65 år.

Bor nær hverandre

De to eldste bor bare noen steinkast fra hverandre, i Son i Vestby kommune. Men de vokste opp på ulike steder.

Olav bodde de første 12 år i Honningsvåg, deretter et år i Hammerfest, før familien flyttet til Porsgrunn og senere til Oslo. Fra 1985 har han og kona Åshild bodd i Son. Ekteparet har to sønner, på 22 og 19 år. Olav har hatt sitt arbeid i Posten i 30 år.

Jobber fortsatt

Karstein vokste opp sør for Narvik og flyttet 11 år gammel til Ankenes, også i Nordland. Fra 1974 bodde han ulike steder i Oslo-distriktet, før han og kona Liisa (finsk-født) flyttet til Vestby i 1984. Karstein og Liisa har fire barn i alderen 39-32 år, og seks barnebarn.

Karstein har jobbet i Fengselsvesenet, senere i Kriminalomsorgen i 37 år, og ble pensjonist på sin 60-årsdag. Men den aktive karen tok snart jobb som minibuss-sjåfør for skole- og helsebuss, et arbeid han fortsatt har.

Lette på nettet

Det var Olav som av de to først ble kjent med DELK Østfold. – I 2013 fant jeg menigheten via nettet, med det resultat jeg oppsøkte den uten at jeg kjente et eneste av medlemmene.

– Jeg ble tatt vel i mot og fant meg raskt til rette i menigheten. Jeg setter stor pris på åpenheten og aller mest på forkynnelsen. Den er viktigst, understreker Olav, som meldte seg inn i DELK-Østfold i august 2015.

Han forteller dette om kallet til eldstetjeneste: – Jeg måtte vurdere dette nøye. Etter en tid med bønn og ettertanke svarte jeg et ja, i tro på at det var en oppgave Gud kunne bruke meg til.

– Mitt høyeste ønske er at Guds ord forkynnes klart til omvendelse og syndenes forlatelse, legger han til.

Talte varmt

Karstein var aktiv i Den norske kirke, og satt blant annet i menighetsrådet i Såner. – Men jeg opplevde den liberale utviklingen i kirken som stadig vanskeligere, sier han.

– Gjennom Olav, som talte varmt om DELK som et alternativ, ble jeg nysgjerrig. Og snart fikk jeg bekreftet at dette var et sted hvor Guds ord ble forkynt sant og rett. I oktober 2015 meldte jeg meg derfor inn i DELK Østfold.

– Da jeg ble spurt om å stille til eldstevalg, svarte jeg ja. Jeg håper og ber om at Gud kan bruke meg i sin tjeneste, legger han til.

Positivt innblikk

Olav og Karstein ble innsatt i tjenesten 10. september og i oktober var de på sitt første rådsmøte. – Det innblikket vi har fått i DELK, er positivt, sier de samstemt.

 

Boe Johannes Hermansen