Markusevangeliet utenat!

Tim Peterson fra Minnesota i USA har lært seg Markusevangeliet utenat – på norsk – og har gjennom flere uker fremført hele eller deler av evangeliet på hele 27 gudstjenester og møter i Norge.

Skjærtorsdag leste han lidelseshistorien (kapittel 14 og 15) under DELK gudstjenesten i Missingmyra bedehus. Han har også besøkt flere andre DELK-menigheter under sitt Norgesopphold – til stor glede.Tim og hans kone Donadee har begge sine forfedre fra Norge og returnerte til USA tredje påskedag. Da de har stor interesse for Hans Nielsen Hauge, besøkte de også Museet Hauge Minde i Fredrikstad under sitt Norgesoppphold. Takk for besøket!