Misjonsavtale inngått

DELK Østfold menighet har inngått misjonsavtale med Den Norske Israelsmisjon (DNI).

Formålet er blant annet å styrke menighetens engasjement og misjonsansvar for det jødiske folk.

Avtalen innebærer at menigheten i DELK støtter to prosjekter: Caspari Center og Machaseh diakonale arbeid i Jerusalem, ved forbønn og økonomisk støtte og at DNI forplikter seg til å gi oppdatert informasjon om misjonsarbeidet.

Signeringen av avtalen skjedde i tilknytning til DELK-gudstjenesten på Hauges Minde søndag 4. august.

Bildet viser fra venstre: Torgeir Flateby (områdekoordinator for DNI), Reidun Bugge (diakonikoordinator i DELK Østfold), Boe Johannes Hermansen (prest i DELK Østfold), Rolf Gunnar Heitmann (generalsekretær i DNI) og Svein Granerud (landsstyreleder i DNI). Foto: DELK