Nærradio-arbeid

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt opptak av gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag klokken 11.00. Nå har vi utvidet med omsorgsprogram søndag kl. 20.30-22.30, på de samme søndager vi sender gudstjenester.

Omsorgsprogrammene har ulikt preg, med blant annet forskjellige gjester i studio. Det er også anledning til å ringe inn bønneemner og gi respons på programmet. Bildet viser ett av våre medlemmer, Kari Bakke (90), i studio i Råde. Hun har selv drevet nærradioarbeid i sine yngre år, og traff gjennom dette Thoralf Gilbrant, som ble hennes ektemann, etter at hun var blitt enke og han enkemann. Kari intervjues av Reidun Bugge, som er vår faste programleder og koordinator for DELKs omsorgsprogram.  Programmene har ikke bare lyttere i Østfold, men også på andre siden Oslo-fjorden. Videre datoer for sendingene:  22. september, 20. oktober, 17. november og 15. desember.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto