Ny eldste i DELK-Østfold

Haavard Kirkeng (41) ble søndag 10. januar innsatt som eldste i Østfold menighet.

Den høytidelige handlingen skjedde under gudstjenesten i Missingmyra bedehus og ble foretatt av fungerende tilsynsmann Morten Askjer. Ellers deltok avtroppende eldste Odd Kleiven og prest Boe Johannes Hermansen i forbønnshandlingen.

Kirkeng har vært med i menigheten fra oppstarten i august 2010 og var konstituert eldste de tre første årene. Han er nå valgt til eldste i menigheten. – Du går inn i en tjeneste med ansvar, men også med velsignelse. Eldstetjenesten må likevel ikke gå ut over ditt kall som familiefar, påpekte Askjer.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, hvor flere bragte sine hilsener. Samtidig ble Odd Kleiven takket for sin trofaste tjeneste, som eldste fra oppstarten og fram til nå. – Du er en stødig og sindig person, med rik erfaring og du har utført din oppgave som eldste med klokskap og visdom, sa menighetens prest Boe Johanne Hermansen i sin takketale. Han overrakte blomst og bok som et synlig tegn på stor takknemlighet.

Bilde viser sentrale personer under innsettelse av ny eldste i DELK-Østfold, fra venstre Boe Johannes Hermansen (prest), Odd Kleiven (avtroppende eldste), Haavard Kirkeng (ny eldste) og Morten Askjer (vikarierende tilsynsmann).