Nye sifferbrikker på gamle salmetavler

To salmetavler som opprinnelig hang i Høyjord kirke, har nå fått sin plass i DELKs menighet i Østfold. – Da det ikke fulgte med sifferbrikker, har vi fått laget nye, forteller prest Boe Johannes Hermansen.

Bak på tavlene er historien nedskrevet: Salmetavlene er antagelig laget i 1929 av bygdesnekker Ole Bøen i Høyjord. Tavlene tilhørte Høyjord kirke og var i bruk der til kirken skulle restaureres som stavkirke i 1948. Under restaureringen lånte Høyjord menighet Haug kirke til sine gudstjenester. Tavlene var da med til Haug kirke og ble hengende igjen der da stavkirken ble tatt i bruk, som en takknemlighetsgest for lånet av kirken. Tavlene passet heller ikke inn i interiøret i den nyrestaurerte stavkirken. Da Haug kirke ble nedlagt i 1998 fulgte tavlene med på flyttelasset over til Solberg kirke i Fon. De to tavlene var forskjellige. Den ene var for salmer før og etter preken, den andre hadde plass for salmer ved skriftemål, dåp og nattverd. De ble ombygd slik at de ble like, og tatt i bruk i Solberg kirke i 2007. Da Solberg kirke ble lagt ned i 2011 i forbindelse med fusjonen med Døvik- og Venneborg kirke, ble tavlene oppbevart ved Døvik kirke, før DELK i Østfold fikk dem overdratt i fjor.

– Etter ide fra vår organist Haavard Kirkeng har vi fått laget nye sifferbrikker hos Staples Copy & Print i Fredrikstad. Der har kopisenteransvarlig Åse Therese Amundsen gjort en stor jobb med å skjære ut hver enkelt brikke for å få dem til å passe til tavlene. Kirkeng har fulgt opp og passet på alle detaljer hele veien. Siste operasjon er at han har laget hull i hver enkelt brikke, roser Hermansen.

– Et par trofaste mennesker i menigheten har gitt oss en gave for å dekke utgiftene. Vi gleder oss over at dette prosjektet nå er i havn – til beste for menighetssangen – og takker alle som har bidratt, avslutter DELK-presten i Østfold.