Å følge Jesus – uansett! 03.03.19

Tale v/ Øivind Benestad

DISPOSISJONEN – Lytt til talen nedenfor

KRYBBEN viser at Guds verdiskala er annerledes
– Forfulgte trossøsken: fattige, underklassen, analfabeter
– Bakvendtland * Kierkegaards liknelse
– 1 Kor 1,26-31

KAMPEN er virkelig
– Efes 6,10-18 Guds fulle rustning
– Cruiseskip eller krigsskip? Liggesår eller kampsår?
– 1 Tim 6,12: troens strid
– Hebr 12,2: fullføre løpet

KRAFTEN er tilgjengelig
– Dynamis
– De 4 B’r
– Apgj 1,8: Dere skal få kraft
– Efes 1,17-20 og 3,16.20

KORSET: hans og vårt
– Gal 2,20: Jeg er korsfestet
– Luk 9,23 og 6,22 * Fil 1,29
– Å ta opp korset er et valg
– Rom 6,3-8: «med ham» (6x)
– Apgj 9,4-5: Jesus identifiserer seg med de forfulgte

KJÆRLIGHETEN er fundamentet
– Det dobbelte kjærlighetsbudet: Mark 12,28-31
– Radikal kjørlighet: Luk 6,27-28
– Tilgivelsens kraft

KRONEN gir perspektiv
– Rom 8,17-18 + 35-39
– 2 Kor 4,17 2 * Tim 4,7-8
– Evighetsperspektivet

Disposisjonen – det blå arket   

Les også artikkelen fra besøket til Øivind Benestad i Østfold.