Sammen i tjenesten

Velkommen til åpent temamøte.
Torsdag 21. og lørdag 23. oktober 2021