Gudstjenester

Menigheten har de fleste gudstjenester og møter i Missingmyra bedehus i Råde.

En søndag i måneden samles vi i bedehuset Hauges Minde, Rolvsøy. Annendagene i høytidene er vi fast i Langli bedehus i Skiptvet. Ellers har vi også flere gudstjenester hvert semester i Normisjonshuset, Glenne i Halden.

Etter alle samlingene søndag inviterer vi til kirkekaffe og sosial samling.

Trenger du skyss?

Ring: Reidun Bugge tlf. 955 26 535

 

Adresser til våre gudstjenestesteder

Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde. Om du kommer E6: ta av i Åsgårdskrysset (avkjørsel nr.10) og kjør riksvei 118 mot Solli. Like forbi rundkjøringen som ligger ca. 300 meter framme, ta inn Missingmyrveien (til høyre).

Bedehuset Hauges Minde, Hans Nielsen Hauges vei 39, Rolvsøy. Avkjørsel fra riksvei 109 ved Østfoldhallene, mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Langli bedehus, Spydebergveien 40, Skiptvet. Ligger tett ved riksvei 122, vel seks kilometer nord for Skiptvet sentrum.

Normisjonshuset, Halden, Aspeveien 1, Halden. Ligger på Glenne, nær det gamle sykehuset i byen.

 

DELK i Nord – program for bibelhelger våren 2019

12.-13.01  i Nordreisa: Ottar Endresen

09.-10.02  i Nordreisa: Boe Johannes Hermansen

09.-10.03  i Alta: Arild Minnesjord

16.-17.03  i Nordreisa: Ragnar Andersen

06.-07.04 i Nordreisa: Erling Rantrud

11.-12.06  i Nordreisa: Boe Johannes Hermansen (inkl. konfirmasjon 12.05)

01.-02.06 i Nordreisa: Andreas Johansson

 

Se nærmere info på facebooksiden til DELK i Nord