Sosial samling

Variert program for små og store sto på plakaten da DELK Østfold menighet arrangerte sosial aften lørdag 24. oktober i Missingmyra bedehus.

Kvelden startet med pizza, før Gunn Randi Hermansen og Emma-Marie Kirkeng bidro med fin sang. Det samme gjorde Haavard Kirkeng, som også akkompagnerte. Boe Johannes Hermansen holdt andakt om Guds himmel og den rettferdighet som kreves for å nå dit.

Senere var det opplesning av Thora Kristiansen. Reidun Bugge hadde forberedt en spennende quiz med spørsmål for store og små. Kaffe og kaker ble også servert. Til slutt sto vi i en stor ring og ba sammen til vår Far og Frelser.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Thora Kristiansen leste flere fine dikt.

Thora Kristiansen leste flere fine dikt.

Reidun Bugge serverte 20 spørsmål.

Reidun Bugge serverte 20 spørsmål.

Gullaget.

Gullaget.

Sølvlaget.

Sølvlaget.

Bronselaget.

Bronselaget.