Trosformidling i hjemmet

Søndagsskolekonsulent i Vestfold, Irene Gundersen, understreket mange viktige sider ved trosformidlingen i hjemmet, under kursdagen på Hauges Minde lørdag 25. november.

Hun pekte blant annet på gode rutiner, gjentagelser og ærlighet i formidlingen. – Fortell barna om hva nåde innebærer for deg, sa kursholderen. Hun pekte også på hvor viktig det er med åpen kommunikasjon og bevissthet på å bruke tiden godt. – Foreldrene er helt avgjørende for hva barna lærer. Alt det barna opplever filtreres gjennom foreldrene liv, sa Irene Gundersen blant annet.
Kursdagen ble arrangert av DELK, Østfold menighet i samarbeid med Søndagsskolen Østfold krets og Acta barn og unge i Normisjon, region Østfold.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto