Ved DELKs røtter

DELK er en frukt av den folkevekkelsen som startet med Hans Nielsen Hauge.

Der Hauge var født og oppvokst, på Hauge i Rolvsøy, står det i dag et museum. Det var derfor naturlig å se dette historiske stedet, da diakoniutvalget i DELKs menighet i Nordre Vestfold arrangerte tur til Østfold søndag 13. september.

Først deltok de 41 vestfoldingene i gudstjenesten sammen med DELK-Østfold i bedehuset Hauge Minde, vegg i vegg med museet. Her talte og forrettet Boe Johannes Hermansen og det var nattverd. Etter kirkekaffen var det omvisning i museet.

– Bildet viser de fornøyde deltagerne fra Vestfold samlet ved Hauge-bauten før avreise. Foto: Boe Johannes Hermansen