Dagens bibelord 25.04.2017

Sal 96,1-13

1Syng for Herren, syng en ny sang.Syng for Herren, all jorden! 2Syng for Herren, velsign hans navn.Forkynn hans frelse fra dag til dag! 3Fortell blant folkeslag om hans herlighet,blant alle folk om hans under! 4For Herren er stor og verdig lov og pris,verdt å frykte mer enn alle guder. 5Alle folkenes guder er avguder.Det var Herren som skapte himmelen. 6Høyhet og herlighet er foran ham,makt og glans i hans helligdom. 7Gi Herren ære, dere folk og slekter,gi Herren ære og makt! 8Gi Herren den ære hans navn skal ha.Kom til hans forgårder med gaver! 9Bøy dere for Herren i hellig prakt.Skjelv for ham, hele jorden! 10Forkynn blant folkene: Herren er konge,verden står fast, den kan ikke rokkes!Han dømmer folkene med rettferd. 11Himmelen skal glede seg, jorden skal juble,havet og alt som fyller det, skal bruse, 12marken skal juble med alt den bærer;da roper hvert tre i skogen av fryd 13for Herrens ansikt.For han kommer,han kommer for å dømme jorden.Han skal dømme verden med rettferdog folkene med troskap.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

30 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
07 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
14 Mai
Gudstjeneste med familiepreg og nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Ranterud
Sted: Hauges Minde

21 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
25 Mai
Utflukt med møte med familiepreg
Kl. 12:00
Tale: Haavard Kirkeng
Møteleder: Arnt Johannes Hermansen
Ta med mat til eget behov
Sted: Skogtunet, Ørmen
28 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jan Erik Askjer
Sted: Normisjonshuset, Halden

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Første gang i Nord-Troms

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

”Nei som prest, ja som hva?”

– om kvinner og tjeneste i DELK-menighetene Åpent temamøte [ Les mer ]

Bibelen til alle husstander

Alle husstander i Østfold skal få tilbud om en bibel. Aksjonen forberedes nå også her i Råde, hvor en lokal komité med Lars Olav Freim som koordinator, er i arbeid. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Utvidelse av kirkerommet

- Moe menighet Etter flere år med planlegging ser det ut til at de fleste utbyggingsbrikkene er i ferd med å falle på plass. Byggekomiteen sikter seg inn på byggestart medio juni 2017. Utvidelsen innebærer utvidet kirkerom/gymsal, nytt allrom mellom de to hovedbyggene og et stort oppholdsrom under allrommet. [ Les mer ]

Påskefeiring i Granly kirke

- Granly menighet, Tønsberg Det blir gudstjenester og møter i Granly kirke alle dagene i påsken unntatt påskeaften, og det detaljerte programmet kan du lese i artikkelen som du finner ved å klikke deg videre. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Påskeandakt - Hvilken sorg slukker påskemorgen?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hva kan det hjelpe å høre om steinen som ble rullet bort fra gravåpningen for 2000 år siden, når vi kjenner så mange tunge steiner. Kanskje vi vil legge inn en protest mot Gud: Påskemorgen ser ikke ut til å spare oss i det hele tatt! [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]