Dagens bibelord 27.05.2017

Hebr 13,18-22

18Be for oss! Vi vet at vi har god samvittighet, for vi vil gjerne gå riktig fram på alle måter. 19Jeg ber dere om forbønn, aller mest for at dere desto snarere kan få meg tilbake. 20Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde, 21må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skape i oss det som er godt i hans øyne. Ham være ære i all evighet! Amen. 22Jeg ber dere, søsken, ta vel imot disse ordene til formaning og trøst, selv om jeg måtte skrive så kortfattet til dere.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

28 Mai
Møte
Kl. 11:00
Tale: Arne-Jo Nilsen
Møteleder: Olav I. Markussen
Sted: Reidun Bugge, Vestre Huggenesvei 50, Rygge
02 Jun
Sosial samling i DELK-Østfold
Kl. 18:30
med Nepalbilder og info
Andakt og bevertning
Sted: Jorunn og Boe Johannes Hermansen
Hovlandgata 2, Råde
04 Jun
Pinsegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

05 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Curt Westman
Sted: Langli bedehus
11 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
16 Jun
Informasjonskveld
Kl. 19:00
om Israelstur i DELK-regi april 2018
Ingen forpliktelser for å delta, kun informasjon
Sted: Missingmyra bedehus

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Første gang i Nord-Troms

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

Bibelen til alle husstander

Alle husstander i Østfold skal få tilbud om en bibel. Aksjonen forberedes nå også her i Råde, hvor en lokal komité med Lars Olav Freim som koordinator, er i arbeid. [ Les mer ]

Åtte nye medlemmer i DELK i nord

DELK har fått enda flere medlemmer, bosatt i Alta, Nordreisa og Kvænangen. Åtte nye ble ønsket velkommen av Boe Johannes Hermansen, prest i DELK i Østfold, som var taler under bibelhelgen som ble holdt i Alta Frikirke 8.-9. oktober. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommerfest

- Ryenberget menighet Søndag 18. juni feirer vi familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Som om ikke det var godt nok, inviterer vi også til menighetens sommerfest etter gudstjenesten. [ Les mer ]

Strålende menighetsdag for Moe og Ryenberget

- Moe menighet Gudstjenesten 21. mai ble flyttet utendørs til idylliske Sand i strandkanten ved den gamle kommunegrensa mellom Stokke og Sandefjord. Der feiret vi gudstjeneste og nøt ettermiddagen sammen med Ryenberget menighet fra Oslo. [ Les mer ]

Konfirmasjon i Granly kirke 2017

- Granly menighet, Tønsberg Søndag 14. mai ble en stor festdag i Granly kirke. I overkant av fem hundre mennesker hadde møtt fram for å være med på konfirmasjonsgudstjenesten med 21 konfirmanter. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

DELK mot 150 år – hva slags kirke vil vi ha?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn En generalforsamling reiser vanligvis viktige saker å drøfte for et kirkesamfunn. DELKs øverste organ som samles dette år, er i så måte ikke noe unntak. På lørdag formiddag under GF vil tilsynsmannens tale få form av et spørsmål: ‘DELK mot 150 år – hva slags kirke vil vi ha?’ [ Les mer ]

Gangetabellen - en del av vår lutherske bekjennelse?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn   Vår lutherske kirkes bekjennelse kjenner ganske mange av oss. I hvert fall hvilke deler den inneholder, om enn ikke hva som står skrevet i alle disse skriftene. Vi snakker om Den apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelse fra oldkirken, de kommer først. [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]