Dagens bibelord 27.03.2017

Ef 1,1-6

1Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, hilser de hellige *i Efesos•, de troende i Kristus Jesus. 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 3Velsignet er Gud,vår Herre Jesu Kristi Far,han som i Kristus har velsignet ossmed all Åndens velsignelsei himmelen. 4I Kristus utvalgte han ossfør verdens grunnvoll ble lagt,til å stå for hans ansikt,hellige og uten feil.I kjærlighet 5og etter sin egen gode viljeavgjorde han på forhåndat vi skulle få rett til å værehans barn ved Jesus Kristus, 6til lov og pris for hans herlighet og nåde,som han overøste oss medi ham som han elsker så høyt.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

02 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Herman Næss
Tale: Torgeir Flateby
Sted: Hauges Minde
09 Apr
Palmesøndagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Besøk fra Horten
Sted: Hauges Minde
13 Apr
Skjærtorsdagsgudstjeneste med skriftemål og nattverd
Kl. 19:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus

14 Apr
Langfredagsgudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
16 Apr
Påskedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ulf Asp
Sted: Hauges Minde
17 Apr
Påskegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Langli bedehus

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

DELK i Nord

Bibelhelg 1. og 2. april med pastor dr. Ragnar Andersen [ Les mer ]

Første gang i Nord-Troms

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

”Nei som prest, ja som hva?”

– om kvinner og tjeneste i DELK-menighetene Åpent temamøte [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Katakombens hemmelighet - Lys i mørket

- Moe menighet En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]