Dagens bibelord 17.10.2018

2 Mos 23,1-9

1Du skal ikke sette ut falske rykter. Gi ikke håndslag til den som er skyldig, så du blir et urettferdig vitne! 2Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten. 3Du skal ikke gi den svake parten fordeler i en rettssak. 4Når du kommer over din fiendes okse eller esel som har gått seg vill, skal du bringe dyret tilbake til ham. 5Når du ser at din uvenns esel segner under børen, må du ikke gå din vei. Du skal hjelpe ham med det. 6Du skal ikke fordreie retten for den fattige hos deg i en rettssak. 7Hold deg borte fra falske anklager. En skyldfri og en rettferdig må du ikke slå i hjel, for jeg vil ikke frikjenne den skyldige. 8Du skal ikke ta imot bestikkelser! For slike gaver gjør den klarsynte blind og forvrenger den rettferdiges sak. 9Du skal ikke undertrykke en innflytter! Dere vet hvordan det kjennes å være innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Okt
Takk- og bønnegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
20 Okt
Sosial samling
Kl. 18:00
Info fra Mongolia v/Ole Fredrik Kullerud
Sted: Missingmyra bedehus
21 Okt
Høsttakkegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Grønnsaksuppe serveres
Sted: Missingmyra bedehus

28 Okt
Bots- og bededagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
04 Nov
Allehelgensgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Alf B. Oftestad
Sted: Missingmyra bedehus
05 Nov
Bønnetime
Kl. 12:00
Sted: Hos Jorunn og Boe Johannes Hermansen, Hovlandgt. 2, Råde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Seminarhelg med bibelfokus

Vel 150 personer deltok i bibel-/seminarhelgen som ble arrangert av NLM i Østfold, Normisjon i Østfold, DELK i Østfold og Frikirkens menigheter i fylket. Temaet var «Hva i all verden skal vi med Bibelen?» og seminaret fant sted 12.-14. oktober i Bjørnstad bedehus. [ Les mer ]

Prestemøte i Råde

Prestene i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) samles ca. tre ganger i semesteret til samtale og drøfting av aktuelle saker. Det første møtet dette halvåret var lagt til Missingmyra bedehus, som er ett av møtelokalene til DELKs menighet i Østfold. [ Les mer ]

Innholdsrik busstur

DELK Østfold menighet arrangerte busstur til Oslo i dag, søndag 3. juni. Det ble en svært varm, innholdsrik og interessant dag for de nærmere 40 deltagerne. Vi deltok først i gudstjenesten i Ryenberget kirke hvor DELK-prest Ulf Asp talte og forrettet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Oppvekst og skolegang i DELK

- Ryenberget menighet DELK inviterer til regional samling for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingen vil være 'Dette har skjedd, hva gjør vi med det?' Tid og sted: Ryenberget kirke torsdag 25. oktober kl. 19. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nå kan lydfiler lastes ned

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå kan lydfiler, podcastfiler, som finnes på DELKs nettsider lastes ned til for eksempel en PC. Dermed kan de også lagres på andre enheter, for eksempel en minnepenn eller CD, og du kan høre på taler og møter uten at du er tilkoblet et nettverk. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]

Hovedkontoret tilbake til gamle trakter

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hovedkontoret for kirkesamfunnet er nå i Undrumsdal. Torsdag 30. august hadde Arvid ordnet seg med stor kassebil. Denne dagen var det bare flytting vi skulle gjøre. Vi fikk hjelp av ytterligere tre personer og greide å flytte alt på en dag – i to fulle lass. Med stor innsats fra alle greide vi å få alt opp til våre nye lokaler i 3. etasje i Bjerkely Menighetssenter. [ Les mer ]