Dagens bibelord 17.02.2019

Matt 13,24-30

24Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. 26Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 27Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’ 28‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ 29‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. 30La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Olav Markusen
Møteleder: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus
24 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Innsettelse av Reidun Bugge som diakonikoordinator
Sted: Hauges Minde
03 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Øivind Benestad
Tema: Å følge Jesus - uansett
Sted: Hauges Minde

10 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
17 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Andreas Johansson
Sted: Hauges Minde
24 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Olaf Engestøl
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Velkommen med på busstur til Oslo 25. mai  2019

Oppmøte:  Missingmyra bedehus  kl. 08.45 [ Les mer ]

Samlivsrevolusjonen

Øivind Benestad (bilde) fra MorFarBarn kommer til Østfold [ Les mer ]

Tre bibeltimer

Curt Westman holdt tre bibeltimer på Missingmyra bedehus lørdag 2. februar i regi av DELK-Østfold menighet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ny prest til Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]

"Hva er nå et menneske? Bioteknologiens nye utfordringer"

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det var temaet i Kirkeforum som DELK arrangerte på Granly skole 29. januar. Generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, holdt et viktig foredrag hvor han tok utgangspunkt i hvilket menneskesyn som ligger til grunn for tenkning og praksis. [ Les mer ]

Tilsynsmannsvalget - andre valgomgang

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Andre omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er nå i gang. De to som går videre er Bertil Andersson og Ulf Asp. Valgomgangen skal være avsluttet innen 17. mars. [ Les mer ]