Dagens bibelord 22.06.2018

Gal 5,6-15

6For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. 7Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten? 8Hvem har overtalt dere? Ikke han som kalte dere! 9Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. 10Men i Herren stoler jeg på at dere ikke vil tenke annerledes enn jeg gjør. Den som forvirrer dere, skal få sin dom, hvem det så er. 11Hvis jeg fremdeles forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er ikke korset lenger noen snublestein. 12Må de bare skjære av seg alt sammen, disse som sprer uro blant dere! 13Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. 14For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. 15Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp!

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Jun
St. Hansstevne på Gjennestad
i Stokke:
lørdag 23. og
søndag 24. juni
Mer info kommer.
[ Les mer ]
01 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Svein Volden
Sted: Missingmyra bedehus
08 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

15 Jul
Møte
Kl. 11:00
Tale: Arne Jo Nilsen
Møteleder: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus
22 Jul
Fellesgudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Andreas Johansson
Sted: Langgata kirke, Horten

29 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Lervik kapell

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Innholdsrik busstur

DELK Østfold menighet arrangerte busstur til Oslo i dag, søndag 3. juni. Det ble en svært varm, innholdsrik og interessant dag for de nærmere 40 deltagerne. Vi deltok først i gudstjenesten i Ryenberget kirke hvor DELK-prest Ulf Asp talte og forrettet. [ Les mer ]

Østfold menighet av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) utlyser stilling som diakon

DELK Østfold ser viktigheten av å utvikle vårt diakonale arbeid. Vi søker derfor etter medarbeider som kan være diakon, i 20 prosent stilling. [ Les mer ]

«Kristne er dumme og naive som tror på en eventyrbok»

Du har kanskje hørt eller lest utsagn som ligner på dette. Kanskje er det en utbredt forestilling i vår tid at kristne er litt enkle og naive mennesker, og at Bibelen ikke er noe mer enn en samling med gamle og utdaterte tekster? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer og tidlig høst i menigheten

- Ryenberget menighet Hver søndag i sommer er det enten gudstjeneste eller sommerandakt i kirken kl. 11. Mer konkret informasjon finner du i kalenderen. Søndag 19. august er det forbønn for skolepersonalet og avskjedsmarkering for prest Ulf Asp. Søndag 2. september drar menigheten på tur til Høgsveen retreat- og gjestegård. [ Les mer ]

Konfirmasjon i DELK

- Bjerkely menighet Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg for 2018/2019. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Vil du utvikle menighetslivet sammen med oss?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn To av våre medarbeiderne i Ryenberget menighet går av med pensjon, og vi har flere oppgaver vi trenger deg til: Barne- og ungdomsarbeid, musikk, administrasjon og økonomi, og et 50% vikariat som prest frem til 31.12.2019. [ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold. [ Les mer ]

En radikal kirke

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – Det er behov for en radikal kirke, sa Rolf Kjøde, som var en av de to innlederne under temamøtet i regi av Kirkeforum i DELK, som ble holdt i Ryenberget kirke 30. mai. Emnet var: «Hvor mye skal kirken blande seg inn i politikken?» Om kristentro, politikk og samfunnsansvar. [ Les mer ]