Dagens bibelord 24.10.2017

Sak 8,16-17

16Dette er budene dere skal holde:Snakk sant til hverandre!Døm rett og sant i byportene,fell dommer som skaper fred. 17Tenk ikke ut ondt mot hverandre i hjertet,elsk ikke falsk ed!For alt slikt hater jeg,sier Herren.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

29 Okt
Reformasjonsfestgudstjeneste
Kl. 11:00
Preken: Rolf Kjøde
Liturger: Ketil Willard og Boe Johannes Hermansen
Sted: Greåker Frikirke
[ Les mer ]
05 Nov
Allehelgensgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tema: Nåden alene
Sted: Hauges Minde
05 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ottar Endresen
Sted: LHL-huset, Storslett
Offer til menighetsarbeidet

12 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Møte v/ Arne J. Lund
Tema: Skriften alene
Sted: Missingmyra bedehus
19 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
I forlengelsen av kirkekaffen: Tema: Troen alene
Sted: Hauges Minde
25 Nov
Temadag om trosformidling i hjemmet
Kl. 11:00
- 15:00
v/ søndagsskole-konsulent Irene Gundersen
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Innsettelse av eldste i DELK-Østfold

Olav Markussen og Karstein Sletteng ble søndag 10. september innsatt som eldste i Det evangelisk-luthersk kirkesamfunn, Østfold menighet. [ Les mer ]

Spennvidde på Haugedag

Nærmere 200 personer deltok på Haugedagen som DELKs menighet i Østfold inviterte til 20. august. De som kom fra DELKs menigheter i Oslo, Tønsberg, Horten, Nordre Vestfold og Østfold fikk oppleve en variert og annerledes søndag. [ Les mer ]

Velkommen til feiring av reformasjonen!

I år er det 500 år siden Martin Luther skrev de 95 tesene mot misbruket av avlaten, og ved det utløste omveltningene som skulle bli kjent som reformasjonen. Dette er en av de viktigste hendelsene i vår historie. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Felles salmekveld torsdag 26. oktober

- Bjerkely menighet DELK og Undrumsdal menighetsråd inviterer til felles salmekveld i Bjerkely kirke torsdag 26. oktober kl. 19.00 [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nåden alene

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn «Når folk har hørt evangeliet tre ganger», klaget Luther, «da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet». Slik er det med noen hver av oss. Det rammer ikke minst et dyrebart kjerneord som «nåde». Har vi brukt det opp? «Kan vi det» nesten for godt? [ Les mer ]

Fordypning i luthersk tro

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”. [ Les mer ]