Dagens bibelord 12.12.2019

Mark 13,28-32

28Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 29Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at han er nær og står for døren. 30Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. 31Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 32Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

15 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
22 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Åge Hunnestad
Møteleder: Olav Markusen
Sted: Missingmyra bedehus
25 Des
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

26 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Langli bedehus
29 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Sigbjørn Agnalt
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
31 Des
Nyttårsaften
Kl. 19:00
Ønsker du å feire nyttårsaften sammen med noen?
Sted: Missingmyra bedehus

[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Fakkeltog for forfulgte kristne

For første gang ble det i Råde arrangert fakkeltog for forfulgte kristne. Det var DELK-Østfold som hadde tatt initiativ til dette felleskirkelige arrangementet 17. november, som startet på Sion og endte opp på Furuly menighetssenter. [ Les mer ]

Vingårdssøndag

Prekentekst: Matt. 19,27-30 [ Les mer ]

Nærradio-arbeid

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt opptak av gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag klokken 11.00. Nå har vi utvidet med omsorgsprogram søndag kl. 20.30-22.30, på de samme søndager vi sender gudstjenester. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK