Dagens bibelord 16.08.2018

1 Kor 12,4-11

4Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 5Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 6Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. 7Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. 8For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, 9én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, 10og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. 11Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
26 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
02 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Åge Hunnestad
Sted: Missingmyra bedehus

09 Sep
Møte
Kl. 11:00
Tale: Otto Slettevold
Møteleder: Olav Markussen
Sted: Hauges Minde
16 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Familiepreken: Thor Henrik With
Diakoniens dag
Sted: Hauges Minde
21 Sep
Bibelhelg
Kl. 19:00
Taler: Asbjørn Nordgård
Tema: Sendebrevene i Åpenbaringsboken
Sted: Missingmyra bedehus

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Innholdsrik busstur

DELK Østfold menighet arrangerte busstur til Oslo i dag, søndag 3. juni. Det ble en svært varm, innholdsrik og interessant dag for de nærmere 40 deltagerne. Vi deltok først i gudstjenesten i Ryenberget kirke hvor DELK-prest Ulf Asp talte og forrettet. [ Les mer ]

Østfold menighet av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) utlyser stilling som diakon

DELK Østfold ser viktigheten av å utvikle vårt diakonale arbeid. Vi søker derfor etter medarbeider som kan være diakon, i 20 prosent stilling. [ Les mer ]

«Kristne er dumme og naive som tror på en eventyrbok»

Du har kanskje hørt eller lest utsagn som ligner på dette. Kanskje er det en utbredt forestilling i vår tid at kristne er litt enkle og naive mennesker, og at Bibelen ikke er noe mer enn en samling med gamle og utdaterte tekster? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Konsert med Sveinung Hølmebakk

- Ryenberget menighet I samarbeid med NOREA Mediemisjon inviterer vi til en spennende konsert denne kvelden. Inntektene fra billettsalget går til SAT-7, en kristen TV-kanal som sprer evangeliet i Midtøsten. Billetter kr. 250,-. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Prestenes vaktuker sommeren 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn En oversikt over prestenes tjenesteuker gjennom sommeren finnes på midtsidene i Underveis, og nå er også oversikten å finne her på DELKs nettsider. Klikk på Les mer og se hele den detaljerte listen. [ Les mer ]

Et nødvendig brev

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en kommentar vi har møtt fra flere i det senere: Hvorfor var det nødvendig å sende et slikt brev til flere tusen mennesker for ting som ligger mange tiår tilbake i tid? Det vil rippe opp i gjengrodde sår; la det få ligge. Det kan føre til konsekvenser vi ikke kan ane rekkevidden av. [ Les mer ]