Dagens bibelord 19.10.2019

Jak 2,14-26

14Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 17Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død. 18Kanskje vil noen si: «Du har tro, jeg har gjerninger.» Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. 19Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver! 20Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? 21Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? 22Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. 23Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn». 24Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare på grunn av tro. 25Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. 26For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

20 Okt
Møte med familiepreg
Kl. 11:00
Taler: Tore Bjørnstad
Møteleder: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
23 Okt
Takk- og bønnegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
27 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Åge Hunnestad
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

03 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Peter Johansen
Sted: Hauges Minde
08 Nov
Felleskirkelig bibelhelg
Kl. 19:00
Tema: Å følge Jesus - idag
Taler: Geir Otto Holmås
Sted: Ungdomssenteret, Spydeberg
09 Nov
Felleskirkelig bibelhelg
Kl. 11:00
- 15:00
Tema: Å følge Jesus - idag
Taler: Rolf Kjøde
Sted: Ungdomssenteret, Spydeberg

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Vingårdssøndag

Prekentekst: Matt. 19,27-30 [ Les mer ]

Nærradio-arbeid

DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt opptak av gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag klokken 11.00. Nå har vi utvidet med omsorgsprogram søndag kl. 20.30-22.30, på de samme søndager vi sender gudstjenester. [ Les mer ]

9. søndag i treenighetstiden

Prekentekst: Luk. 6,36-42 [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK