Dagens bibelord 24.08.2019

Rom 6,14-23

14Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. 15Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! 16Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. 17Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. 18Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – 19jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. 20Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. 21Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. 22Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. 23Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
01 Sep
Temamøte om katekismen
Kl. 11:00
Taler: Harald Kaasa Hammer
Møteleder: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
08 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Diakoniens dag.
Besøk av Bjarte Andersen
Sted: Hauges Minde

15 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
19 Sep
Felles sangkveld
Kl. 19:00
Sted: Råde Frikirke, Grendehusveien 2, Saltnes
21 Sep
Bibeltimer
Kl. 11:00
12.45 og 13.45 i Missingmyra bedehus:
Bibeltimer fra Bergprekenen v/Asbjørn Nordgård (Tema I: Jordens salt og verdens lys, Mt 5,13-16), (tema II: Fadervår 1, Mt. 6,9-10) og (tema III: Fadervår II Mt. 6,11-13)

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

9. søndag i treenighetstiden

Prekentekst: Luk. 6,36-42 [ Les mer ]

Misjonsavtale inngått

DELK Østfold menighet har inngått misjonsavtale med Den Norske Israelsmisjon (DNI). [ Les mer ]

Å følge Jesus – idag!

Vi er frelst av nåde, for Jesu skyld. Samtidig er vi kalt til et liv i etterfølgelse. Hva betyr det egentlig å følge Jesus i dag? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Moveien stengt

- Moe menighet Kommunen skifter ut vann- og avløpssystemer og holder Moveien stengt ut november. Dette påvirker adkomsten til kirken. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK