Dagens bibelord 26.06.2017

Apg 13,44-52

44Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord. 45Da jødene så folkemengden, ble de brennende harme, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. 46Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. 47For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.» 48Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv, kom til tro. 49Herrens ord ble spredt over hele området. 50Men jødene fikk hisset opp de fornemste blant de gudfryktige kvinnene og de fremste mennene i byen, og de fikk i gang en forfølgelse av Paulus og Barnabas, som ble jaget bort fra området. 51Da ristet de støvet av føttene mot dem og dro til Ikonium. 52Men disiplene ble fylt av glede og Den hellige ånd.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

02 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Ta med mat og stol.
Sted: Lervik kapell
09 Jul
Møte
Kl. 11:00
Tale: Sigbjørn Agnalt
Møteleder: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
16 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Ole Fredrik Kullerud
Sted: Hauges Minde

23 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Svein Volden
Sted: Missingmyra bedehus
30 Jul
Møte
Kl. 11:00
Tale: Arne-Jo Nilsen
Møteleder: Olav Markussen
Sted: Missingmyra bedehus
06 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Georg Stensland
Sted: Missingmyra bedehus

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Velkommen til feiring av reformasjonen!

I år er det 500 år siden Martin Luther skrev de 95 tesene mot misbruket av avlaten, og ved det utløste omveltningene som skulle bli kjent som reformasjonen. Dette er en av de viktigste hendelsene i vår historie. [ Les mer ]

Tur til Israel

Neste år, nærmere bestemt 18.-27. april, arrangerer DELK-Østfold tur til Israel. [ Les mer ]

Eldstevalg i DELK-Østfold

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) Østfold menighet har hatt valg på to eldste. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Granly menighet har kjøpt en viktig naboeiendom

- Granly menighet, Tønsberg 21. juni ble det inngått intensjonsavtale om kjøp av Klippeveien 6 på Eik, en naboeiendom som ligger tett inntil Granly skole og skolegården. [ Les mer ]

Tur til Østfold 20. august

- Ryenberget menighet Sjarmerende Gamlebyen i Fredrikstad blir rammen for menighetsturen for Ryenberget og DELK-menighetene i Tønsberg, Horten, Nordre Vestfold og Østfold. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hva skal de snakke om på GF?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lurer du på hva de omkring hundre delegatene og andre medvirkende skal diskutere og gjøre vedtak om på DELKs generalforsamling 23.-24. juni? Da kan du ta en titt på GFs saksdokumenter som er lagt ut så alle kan studere dem. [ Les mer ]

Konsert i Stokke kirke lørdag 24. juni kl 19.00

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I forbindelse med DELKs sommerstevne på Gjennestad i Vestfold vil reformasjonsjubileet bl.a. bli markert med en konsert i Stokke kirke på kvelden lørdag 24. juni. [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er oppdatert

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]