Dagens bibelord 18.01.2018

Joh 7,37-44

37På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! 38Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. 40Da de hørte ordene hans, sa noen i folkemengden: «Dette må være profeten.» 41«Nei, det er Messias», sa andre. Da sa noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? 42Sier ikke Skriften at Messias skal være av Davids ætt og komme fra Betlehem, Davids hjemby?» 43Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. 44Noen ville gripe ham, men ingen la hånd på ham.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
28 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Leif Paus
Sted: Hauges Minde
03 Feb
Bibelhelg - Tema: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot
Kl. 11:00
-Sannhetens øyeblikk. Matt 25:1-13
Kl.12.00
-Grave ned - eller handle i troskap. Matt 25:14-30
Matpause - lapskaus serveres
Kl.13.30
-Beskrivelsen. Matt 25:31-46
v/ Curt Westman
Sted: Missingmyra bedehus
[ Les mer ]

04 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Curt Westman
- Dra dine sko av føttene. 2. Mos.3:1-6
Sted: Missingmyra bedehus
11 Feb
Møte med familiepreg
Kl. 11:00
Tale: Petter Aas
Møteleder: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
18 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

BIBELHELG ved Curt Westman

i Missingmyra bedehus lørdag 3. og søndag 4. februar 2018 Tema: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot [ Les mer ]

Trosformidling i hjemmet

Søndagsskolekonsulent i Vestfold, Irene Gundersen, understreket mange viktige sider ved trosformidlingen i hjemmet, under kursdagen på Hauges Minde lørdag 25. november. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tro og tvil på kristendomsseminar

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn ”Forsvare tro – rom for tvil” var temaet for årets kristendomsseminar i DELK. Gen. sekr. i Laget, Karl-Johan Kjøde, maktet å formidle temaet på en relevant og klargjørende måte. [ Les mer ]

Velkommen til DELKs St. Hansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs tradisjonsrike sommerstevne vil også i år bli arrangert på Gjennestad i Stokke - lørdag 23. og søndag 24. juni. Stevnets tema er «Bygge for livet». [ Les mer ]