Dagens bibelord 17.08.2017

5 Mos 32,8-12

8Da Den høyeste ga folkeslagene landog skilte menneskene fra hverandre,satte han grenser mellom folkeneetter tallet på Israels sønner. 9Herrens del er hans eget folk,Jakob er hans arvelodd. 10Herren fant ham i ørkenlandet,i den øde og hylende ørkenen.Han vernet ham, tok hånd om hamog voktet ham som sin øyensten. 11Lik en ørnsom får ungene til å fly fra redetog svever over dem,slik bredte han ut sine vinger,tok ham og bar ham på vingene. 12Herren alene førte ham,ingen fremmed gud var hos ham.

Kilde: www.bibel.no

Om Østfold menighet

Hva vil vi?

Vi vil være en menighet - som en del av den verdensvide kirke - hvor vi kan ha vår identitet og tilhørighet i Kristus. Og ønsker å formidle budskapet om Jesus som eneste vei til frelse for små og store og legge vekt på en tydelig bibelsk forkynnelse. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Østfold menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke, stiftet i 1872. Mer om DELK kan du lese ved å klikke på DELK logo til høyre på siden. [ Les mer ]

Hva tror vi?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

20 Aug
Gudstjeneste
Kl. 12:00
Fellesgudstjeneste for DELK-Østfold, Tønsberg, Horten, Nordre Vestfold og Oslo
Prest: Boe Johannes Hermansen mfl.
På ettermiddagen: Foredrag om Hans Nielsen Hauge v/Svein Høiden
Sted: Tøihuset, Gamlebyen
[ Les mer ]
27 Aug
Møte med familiepreg
Kl. 11:00
Tale: Haavard Kirkeng
Møteleder: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
03 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Åge Hunnestad
Etterfølgende info om Israel og menighetens israelstur.
Sted: Missingmyra bedehus

10 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tale: Rolf Ekenes
Innsettelse av Olav I. Markussen og Karstein Sletteng som eldste. Takk til Haavard Kirkeng for hans tjeneste som eldste.
Sted: Hauges Minde
17 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Fellesgudstjeneste Horten og Østfold med familiepreg.
Sted: Langgata kirke, Horten
22 Sep
Bibelhelg
Kl. 19:00
Tale: Asbjørn Nordgård
Tema: - Det herlige lys. Forskjellen mellom lov og evangelium.
Sted: Missingmyra bedehus

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Velkommen til Haugedag søndag 20. august

Velkommen til Gamlebyen i Fredrikstad, som er en av landets mest populære attraksjoner. Med sin unike bybebyggelse innenfor de velbevarte festningsverkene fra 1660-tallet, er den Nord-Europas best bevarte festningsby. [ Les mer ]

Velkommen til feiring av reformasjonen!

I år er det 500 år siden Martin Luther skrev de 95 tesene mot misbruket av avlaten, og ved det utløste omveltningene som skulle bli kjent som reformasjonen. Dette er en av de viktigste hendelsene i vår historie. [ Les mer ]

Tur til Israel

Neste år, nærmere bestemt 18.-27. april, arrangerer DELK-Østfold tur til Israel. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Tur til Ekeberg søndag 27. august

- Ryenberget menighet Søndagsskolen inviterer ALLE til tur etter søndagsmøtet. Oppmøte utenfor kirken ca. kl 12.30. Vi prøver å få plass til alle i biler; ellers er det en 20 min spasertur til Ekeberg. Vi møtes ved bondegården på baksiden av Ekeberghallen. Aktiviteter og picnic. Ta med mat og drikke og ev noe å sitte på. Værforbehold. Spørsmål kan diakon Elisabeth svare på. Tlf 95474800. [ Les mer ]

Kjell Magne Baksaas ny eldste

- Granly menighet, Tønsberg Eldstevalget i Granly menighet ble avsluttet søndag 13. august. Valgdeltakelsen var på 52 %. Kjell Magne Baksaas fikk 89 % av stemmene. Tre andre fikk fra en til tre stemmer. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Brå avslutning av tjenesten i Japan

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Familien Ingeborg Marie og Torkel Alfsvåg Ekenes reiste ut som misjonærer til Japan i 2014 gjennom NMS (Det norske misjonsselskap). Sendekirken var DELK og de bli innviet som misjonærer i Granly kirke i Tønsberg. DELK har finansiert ca. 50 % av utgiftene i forbindelse med deres tjeneste i Japan. [ Les mer ]

Kollekt-rekord og stor oppslutning om årets St. Hansstevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn For aller første gang i DELKs historie ble Generalforsamlingen og St. Hansstevnet avviklet over tre påfølgende dager. Arrangementet på Gjennestad i Stokke ga ny innsamlingsrekord - hele 194.000 kroner. [ Les mer ]

Nytt kapell innviet på Høgsveen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lørdag 8. juli ble et nyreist kapell innviet på Høgsveen retreat- og gjestegård i Ringsaker. Visetilsynsmann i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Jan Erik Askjer, foresto vigslingen av kapellet som har plass til ca. 40 personer. [ Les mer ]