Åtte nye medlemmer i DELK i nord

DELK har fått enda flere medlemmer, bosatt i Alta, Nordreisa og Kvænangen. Åtte nye ble ønsket velkommen av Boe Johannes Hermansen, prest i DELK i Østfold, som var taler under bibelhelgen som ble holdt i Alta Frikirke 8.-9. oktober.

Bibeltimene lørdag hadde som tema: ”Hva er avgjørende for en kristen kirke?” Og ”Hva er avgjørende for en kristen?”. Søndag formiddag var det nattverdgudstjeneste, hvor Hermansen talte over dagens tekst om den rike bonden, fra Lukas-evangeliet kapittel 12. 40-50 personer var med på bibeltimene og 50 på gudstjenesten.

Fram til det blir etablert en egen menighet i nord, tilhører medlemmene DELK-Østfold.

BILDE: Åtte nye medlemmer i DELK fra nord, sammen med prest Boe Johannes Hermansen: Anne Øvergård, Anne-Mari og Nils Mikael Persen, Rikard, Edgar og William Bakkehaug Persen, samt Randi Bakkehaug Persen og Jon-Vidar Persen. (Foto: Tore Olsen)