Besøk fra Sverige

Søndag 11. september var vi samlet til gudstjeneste i Normisjonshuset i Halden.

Vi hadde besøk fra Misjonsprovinsen i Uddevalla, med prest Tobias Olsson som predikant. Og vi ønsket en ny familie velkommen til menigheten. Vi ønsker å styrke kontakten med Misjonsprovinsen i Sverige. Kristi kirke har ingen nasjonale grenser! Bildet er tatt utenfor Normisjonshuset, Tobias Olsson (fra venstre), Haavard Kirkeng (organist) og Boe Johannes Hermansen.