Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker, vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Kropp, forhold og identitet

Guttogjente.no

[ Les mer ]

Jaktglad konfirmant

Rikard Bakkehaug Persen (14) i Nordreisa er konfirmant dette året, som den eneste i DELK nord. Det som er mer spesielt er at Rikard er glad i jakt og har bestått jegerprøven.

[ Les mer ]

Diakonikoordinator innsatt

Reidun Bugge ble innsatt til tjeneste som diakonikoordinator i DELKs menighet i Østfold under gudstjenesten på Hauges Minde i dag, søndag 24. februar.

[ Les mer ]

Tre bibeltimer

Curt Westman holdt tre bibeltimer på Missingmyra bedehus lørdag 2. februar i regi av DELK-Østfold menighet.

[ Les mer ]

4. søndag i åpenbaringstida

Prekentekst: Salomos Ordspråk 14,21f.25.31

[ Les mer ]

Søndag etter julenatt (romjulssøndag)

Fra Gudstjeneste Langli bedehus
Prekentekst: Luk. 2,25-35

[ Les mer ]

Bots- og bønnedag

Prekentekst: Luk. 18,9-14 Fariseeren og tolleren.
Av pastor, dr. Ragnar Andersen

[ Les mer ]

Seminarhelg med bibelfokus

Vel 150 personer deltok i bibel-/seminarhelgen som ble arrangert av NLM i Østfold, Normisjon i Østfold, DELK i Østfold og Frikirkens menigheter i fylket. Temaet var «Hva i all verden skal vi med Bibelen?» og seminaret fant sted 12.-14. oktober i Bjørnstad bedehus.

[ Les mer ]

Prestemøte i Råde

Prestene i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) samles ca. tre ganger i semesteret til samtale og drøfting av aktuelle saker. Det første møtet dette halvåret var lagt til Missingmyra bedehus, som er ett av møtelokalene til DELKs menighet i Østfold.

[ Les mer ]

Innholdsrik busstur

DELK Østfold menighet arrangerte busstur til Oslo i dag, søndag 3. juni. Det ble en svært varm, innholdsrik og interessant dag for de nærmere 40 deltagerne.
Vi deltok først i gudstjenesten i Ryenberget kirke hvor DELK-prest Ulf Asp talte og forrettet.

[ Les mer ]