De første 11 medlemmene i Alta

DELK har fått sine første 11 medlemmer i Alta. En person har vært medlem en tid. Under gudstjenesten 20. september ble 10 nye ønsket velkommen av Boe Johannes Hermansen, prest i DELK Østfold, som var taler under bibelhelgen som ble holdt i Alta Frikirke.

Første bibeltime ble holdt lørdag formiddag, med emnet: ”Hva er en kristen menighet?”. Lørdag ettermiddag og kveld talte han over ”Hva gir en kristen menighet?” og ”Hva forplikter en kristen menighet?”

Bibelhelgen ble avsluttet med nattverdgudstjeneste søndag, hvor Hermansen talte over dagens tekst fra Lukas-evangeliet kapittel 7, om døden som må vike for Jesus, livets seierherre. Vel 30 personer var til stede under gudstjenesten. De nye medlemmene i DELK tilhører Østfold menighet, så lenge det ikke er egen menighet i Alta. Tre-fire ganger hvert semester koordinerer Østfold menighet bibelhelger der.

NYE: De nye medlemmene, fra venstre: Thorleif Olsen, Sverre Hansen, Tonje Hansen, Mai Britt Hansen, Ingrid Hansen, Roy Arthur Hansen, Sara Olsen, Vegar Olsen, Tore Olsen og Boe Johannes Hermansen (prest). Stig Rune Hansen og Eirik Olsen var ikke til stede da bilde ble tatt.