Diakonikoordinator innsatt

Reidun Bugge ble innsatt til tjeneste som diakonikoordinator i DELKs menighet i Østfold under gudstjenesten på Hauges Minde i dag, søndag 24. februar.

Det er en engasjementstilling, i inntil 20 prosent. Hennes oppgaver er blant annet: koordinere menighetens diakonale tjenester, som omsorgstjenester, besøkstjenester og kirkeskyss, oppmuntre til frivillig tjeneste og besøke syke, døende og ellers mennesker som trenger besøk og omsorg.
Bildet viser fra venstre: Olav Markussen (eldste), Reidun Bugge, Boe Johannes Hermansen (prest) og Ragnar Andersen (prest). Foto: Torstein Hermansen.

Se også Delk Østfold menighet på Facebook