Kalender

Jan - 2021

31 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Arne J. Lund
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

Feb - 2021

06 Feb
Bibeltimer v/Curt Westmann
Kl. 11:00
Tema: Menneskers forkrifter Mark.7:1-23
Kl.12:30
Tema: Han gjør allting vel Mark.7:31-37
Bevertning mellom timene.
Sted: Missingmyra bedehus
07 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Curt Westmann
Tema: Kristi herlighet åpenbares Mark.9:2-13
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
14 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Taler: Åge Hunnestad
Sted: Hauges Minde

21 Feb
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
28 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Sted: Hauges Minde