Kalender

Jun - 2020

07 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Taler: Ragnar Andersen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
Årsmøte i DELK-Østfold i etterkant av gudstjenesten.
Sakspapirer kan fås ved henv. til Boe Johannes Hermansen.
14 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
21 Jun
Sankthansstevnet
Kl. 11:00
Gjennomføres digitalt. Program kommer senere.
[ Les mer ]

28 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Olav I. Markusen
Lede: Karstein Sletteng
Sted: Hauges Minde

Jul - 2020

05 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: DELK-kirken, Horten
Menighetstur fra Østfold
12 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Arvid Ludvigsen
Lede: Olav Markussen
Sted: Hauges Minde
19 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde

26 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde

Aug - 2020

02 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
09 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Ranterud
Sted: Hauges Minde
16 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Georg Stensland
Lede: Arnt Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

23 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
Markering av DELK-Østfolds 10 års jubileum

30 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Åge Hunnestad
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Dilling Misjonshus