Kalender

Jan - 2020

26 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

Feb - 2020

01 Feb
Bibeltimer v/ Curt Westman
Kl. 11:00
12.45 og 14.00
Tema:
Hva det hele går ut på 1. Joh 3,18-20
La deg ikke bedra av det du ser 1. Joh 4,12-17
Vi holder hans bud 1. Joh 5,2-5
Sted: Missingmyra bedehus

02 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Curt Westman
Tema: Fullkommen glede 1. Joh 1,1-10
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
09 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus

16 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Olav Myklebust
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
23 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Tore Bjørnstad
Lede: Olav Markussen
Sted: Missingmyra bedehus

Mar - 2020

01 Mar
Gudstjeneste med skriftemål og nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
08 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Alv Magnus
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
15 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

22 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Bjørn Skauen
Lede: Karstein Sletteng
Sted: Hauges Minde
29 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Menighetens årsmøte i etterkant av gudstjenesten
Sted: Missingmyra bedehus