Kalender

Apr - 2020

09 Apr
Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd - AVLYST
Kl. 11:00
Tale: Leif Paus
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
10 Apr
Langfredagsgudtjeneste - AVLYST
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
12 Apr
1.Påskedagsgudstjeneste med nattverd - AVLYST
Kl. 11:00
Tale: Ragnar Andersen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde

13 Apr
2.Påskedagsgudstjeneste med nattverd - AVLYST
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Langli bedehus
19 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Per Reinert Eriksen
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
26 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Åge Hunnestad
Lede: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus

Mai - 2020

03 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Hauges Minde
10 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Missingmyra bedehus
21 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Tur fra Østfold
Sted: Granly, Tønsberg

24 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Sigbjørn Agnalt
Lede: Olav I. Markusen
Sted: Missingmyra bedehus
31 Mai
1.Pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Curt Westman
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Langli bedehus

Jun - 2020

01 Jun
2.Pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Tale: Åge Hunnestad
Liturg: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus
07 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ragnar Andersen
Sted: Hauges Minde
14 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Sted: Missingmyra bedehus

21 Jun
St. Hansstevne på Gjennestad
28 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale: Olav I. Markussen
Lede: Karstein Sletteng
Sted: Missingmyra bedehus