Kontakt oss

Menigheten ledes av et eldsteråd, bestående av prest og to eldste.

Prest: Boe Johannes Hermansen, Hovlandgt. 2, 1640 Råde,
tlf. 99612822,  epost

Eldste: Olav I. Markussen
tlf. 46474371, epost

Eldste: Karstein Sletteng
tlf. 45866516, epost

Vikarprest: Ragnar Andersen, Tune,
tlf. 69144308/94255741, epost

Ta kontakt med en i eldsterådet om du ønsker besøk, forbønn, sjelesorgsamtale, skriftemål og/eller salving og forbønn ved sykdom. Ønsker du å være med i en bibel- og bønnegruppe, ta også kontakt.

 

Økonomi

DELKs arbeid bæres i hovedsak av frivillige gaver. Vi er derfor takknemlig til alle som vil gi til arbeidet, enten gjennom fast givertjeneste eller sporadisk. (For gaver til prestenes lønn og misjon er det mulighet for skattefradrag). Vi mottar offentlig støtte på bakgrunn av antall medlemmer. Vi er glad for dem som ønsker å melde seg inn i DELK. Ta kontakt med menighetens prest eller eldste.
Menighetens kasserer er: Lars Agnalt, Skiptvet.
Kontonummer for DELK-Østfold er: 3000.26.70832.
Vipps for DELK-Østfold: 118393
Les mer om gaver her: //www.delk.no/gaver

 

Adresser til våre gudstjenestesteder

Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde. Om du kommer E6: ta av i Åsgårdskrysset (avkjørsel nr.10) og kjør riksvei 118 mot Solli. Like forbi rundkjøringen som ligger ca. 300 meter framme, ta inn Missingmyrveien (til høyre).

Bedehuset Hauges Minde, Hans Nielsen Hauges vei 39, Rolvsøy. Avkjørsel fra riksvei 109 ved Østfoldhallene, mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Langli bedehus, Spydebergveien 40, Skiptvet. Ligger tett ved riksvei 122, vel seks kilometer nord for Skiptvet sentrum.

 

Skyss: Ønsker du skyss til våre samlinger, kan du kontakte:
Reidun Bugge, Rygge tlf. 955 26 535
Leif Brenne, Sarpsborg tlf. 906 32 995