Kveldsgudstjeneste i Solli kirke

Søndag 24. juli leide DELK-Østfold Solli kirke til kveldsgudstjeneste klokken 18.00.

Boe Johannes Hermansen talte med utgangspunkt i dagens episteltekst fra Efeserbrevet om tilgivelse. I nattverden ble tilgivelsen håndfast. Haavard Kirkeng var organist, Olav I. Markussen tekstleser og Reidun Bugge klokker. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe. Bildene viser noen glimt fra gudstjenesten.

Solli, juli 2016 005

Solli, juli 2016 014

Solli, juli 2016 015